အသိဉာဏ္ျမင့္ေသာ ကမာၻ႔ျပင္ပသက္႐ွိနဲ႔ ၎ကို ႐ွာပံုေတာ္ဖြင့္ျခင္း

နဂါးေငြ႔တန္း ဂလက္ဆီအတြင္းမွာ အသိဉာဏ္ျမင့္တဲ့ သက္႐ွိေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ႐ွိေနႏိုင္တယ္ဆိုတယ္လို႔ တင္ျပခဲ့ဖူးတဲ့သူေတြထဲမွာ နကၡတၱေဗဒပညာ႐ွင္ Carl Sagan (၁၉၃၄-၁၉၉၆) လည္းပါဝင္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ထင္႐ွားတဲ့ စာေပလက္ရာမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ Cosmos နဲ႔ အျခားစာေရးဆရာ တစ္ဦးနဲ႔ တြဲဖက္ေရးသားတဲ့ Intelligent Life in the Universe စာအုပ္ေတြရယ္၊ သူ႔ရဲ႕ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ Cosmos: A Personal Voyage ရယ္မွာ ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

ကမာၻ႔ျပင္ပ အသိဉာဏ္႐ွိ သက္႐ွိေတြ ႐ွိေၾကာင္း မ႐ွိေၾကာင္း သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ျငင္းခုံတာမ်ိဳး မဟုတ္ေပမယ့္ အာကာသထဲမွာ သူတို႔ကို လိုက္လံေဖြ႐ွာႏိုင္မႈအေပၚ မ်ားစြာ သံသယ ႐ွိသူေတြထဲမွာေတာ့ Ernst Mayr (၁၉ဝ၄-၂ဝဝ၅) လည္းပါဝင္ပါတယ္။ သူေနာက္ဆံုး ေရးသားခဲ့တဲ့ What Makes Biology Unique: Considerations on the Autonomy of a Scientific Discipline စာအုပ္ (၂ဝဝ၄) မွာေတာ့ ျပင္ပကမာၻသက္႐ွိ အသိဉာဏ္႐ွိသက္႐ွိ ႐ွာေဖြမႈ သို႔မဟုတ္ ဆက္တီ (SETI – Search for Extra Terrestrial Intelligence) အေၾကာင္းကို အေတာ္ေလး အတိုက္အခံ ေဆြးေႏြးျပထားတယ္။ SETI ကို စိတ္အားထက္သန္သူေတြကို Setians လို႔ သမုတ္ေခၚဆိုခဲ့ပါတယ္။ Setians ေတြကို သေရာ္ခဲ့သူ (အထူးသျဖင့္ Carl Sagan ကို သေရာ္ခဲ့သူ)ေတြထဲမွာ လူမႈသိပၸံပညာ႐ွင္ Robert Nisbet လည္း ပါဝင္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ Prejudices: A Philosophical Dictionary (1983) စာအုပ္မွာဆိုရင္ Sagan ကို နာမည္တပ္မေခၚေပမယ့္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္ထဲမွာ သန္းေထာင္ခ်ီတဲ့ ၾကယ္ေတြကို အလည္သြားတဲ့ နကၡတၱေဗဒပညာ႐ွင္တစ္ပိုင္း-ျပဇာတ္အုပ္တစ္ဦး (astronomer-impresario) လို႔ သြယ္ဝိုက္သံုးႏႈန္း ေဝဖန္ထားပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းပညာ႐ွင္ Simon Conway Morris ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Life’s Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe ( ၂ဝဝ၃) စာအုပ္ထဲမွာ စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးမွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္က တစ္ခုတည္းေသာ အသိဥာဏ္႐ွိတဲ့ သက္႐ွိေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေရးခဲ့တယ္။ အယူအစြဲ ပိုနည္းၿပီး ပိုၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳး ညီၫြတ္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးကိုေတာ့ ႐ူပေဗဒပညာ႐ွင္ Paul Davies ရဲ ႔ The Errie Silence (၂ဝဝ၉) စာအုပ္မွာ တင္ျပထားတယ္။

ျပင္ပကမာၻသက္႐ွိေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အယူအစြဲႀကီးသူေတြ ႏွစ္ဖက္လံုးမွာ ျပင္ပကမာၻ သက္႐ွိေတြ ႐ွိေၾကာင္း မ႐ွိေၾကာင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ ေႂကြးေၾကာ္ၾကပါတယ္။ ကမာၻေပၚက ထင္႐ွားတဲ့ ဘာသာတရားေတြမွာလည္း နတ္ျဗဟၼာေတြ၊ ေကာင္းကင္တမန္နဲ႔ နတ္မိစာၦေတြ အျဖစ္ ျပင္ပကမာၻသက္႐ွိေတြကို ယံုၾကည္မႈေတြ႐ွိၾကျပန္တယ္။

ဒါေပမယ့္ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ Ernst Mayr ကို Conway Morris နဲ႔ Paul Davies တို႔နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ Ernst Mayr ရဲ႕အျမင္မွာ ျပင္ပကမာၻသက္႐ွိ မ႐ွိႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘဲ အဲဒါေတြကို ေငြေၾကးနဲ႔ ပိုက္ဆံ အကုန္ခံ အားထုတ္ ႐ွာေဖြဖို႔ မလိုအပ္ဘူး လို႔သာ ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ႐ွာေဖြရင္လည္း အက်ိဳးထူးျခားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သူက ဆိုလိုပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ လူေတြ ေနထိုင္ေနေၾကာင္း စၾကဝဠာထဲကို ေရဒီယိုလိႈင္းေတြ၊ အာကာသယာဥ္ေတြအေနနဲ႔ သတင္းထုတ္လႊင့္လိုက္ရင္လည္း ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ၿဂိဳဟ္သားအုပ္ႀကီးေတြ ေရာက္လာမွာ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ သက္႐ွိေနထိုင္တဲ့ၾကယ္စနစ္တစ္ခုကေန ကမာၻကို အလင္းရဲ႕ အလ်င္နဲ႔ လာမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ သို႔မဟုတ္ သန္းခ်ီၿပီးေတာင္ ၾကာႏိုင္ပါတယ္။

Paul Davies ကေတာ့ အသိဥာဏ္႐ွိတဲ့ သက္႐ွိေတြဟာ ၿဂိဳဟ္ေတြမွာပဲ ျဖစ္တည္ႏိုင္တယ္။ ၿဂိဳဟ္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ မိခင္ၾကယ္ကို လွည့္ပတ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ေနမင္းလို ၾကယ္ တစ္ခုမွာ အသိဥာဏ္႐ွိတဲ့ သက္႐ွိေတြ ျဖစ္ထြန္းလာမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဒါက ျဖစ္ေတာင့္ ျဖစ္ခဲ အေျခအေနတစ္ခုပါ။ သက္႐ွိေတြ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေရဒီယိုလိႈင္းအေျခခံ နကၡတၱေဗဒကို တတ္ေျမာက္ၿပီးရင္ေတာင္ အျခားၾကယ္စနစ္ေတြဆီကို အာကာသယာဥ္ေတြ မေစလႊတ္ႏိုင္ခင္ သူတို႔ရဲ႕ မိခင္ၾကယ္ေတြ ေသဆံုးသြားပါလိမ့္မယ္။ မိခင္ၾကယ္ေတြရဲ ႔ သက္တမ္းက ျပင္ပကမာၻသက္႐ွိေတြ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈကို ကန္႔သတ္လို႔ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Ernst Mayr နဲ႔ Paul Davies တို႔ရဲ႕ အယူအဆအရ နဂါးေငြ႔တန္း ဂလက္ဆီနဲ႔ အျခား ဂလက္ဆီေတြမွာ အသိဥာဏ္႐ွိတဲ့ သက္႐ွိေတြ ႐ွိမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဂလက္ဆီ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကား ခရီးသြားျခင္းကို ေခတၱထားလို႔ နဂါးေငြ႔တန္း ဂလက္ဆီအတြင္းထဲက ၾကယ္စနစ္ေတြ ၾကားမွာ ခရီးသြားမယ္၊ သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ဖို႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

လူေတြျဖစ္တည္႐ွင္သန္ေနၿပီး ဒိုင္ႏိုေဆာေတြ ကြယ္ေပ်ာက္သြားပံုကို သိပၸံနည္းက် ေလ့လာႏိုင္ေနတာ ကိုယ္တိုင္က အဏုစိတ္ခ်ိန္ၫွိမႈဝါဒီ ေတြအတြက္ ျငင္းခုံစရာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ အဏုစိတ္ခ်ိန္ညိႇမႈဝါဒ (Fine-Tuning) ဆိုတာကေတာ့ “စၾကဝဠာႀကီးဟာ ဒီထက္ အနည္းငယ္ ပိုပူလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ပိုေအးလွ်င္ ေနအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ကမာၻေလာကႀကီး ျဖစ္တည္လာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ လူသားေတြ ဒီေနရာ ဒီအခ်ိန္မွာ ႐ွိေနဖို႔အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ခု၊ အားတစ္ခု၊ ဖန္တီးစီရင္ႏိုင္တဲ့ အသိဉာဏ္ႀကီးတဲ့ ဒီဇိုင္းတစ္ခု ႐ွိေနတယ္”လို႔ ေျပာတဲ့ အယူအဆပါ။

Extraterrestrial-Life.jpg

အဏုစိတ္ခ်ိန္ညိႇမႈဝါဒီေတြအနက္ Conway Morris ကေတာ့ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈဇီဝေဗဒပညာ႐ွင္ (Evolutionary Biologist) Stephen Jay Gould ရဲ႕ မေရရာေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳးဝါဒ (Contingency) အေပၚ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ေခ်ပခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ Gouldက သူ႕ရဲ႕ မေရရာေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳးဝါဒ ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အတိုဆံုး ေရးသားထားတာကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History (ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္မႈ – ၁၉၈၉) မွာပါ။ တကယ္လို႔ သက္႐ွိေတြရဲ႕ ဘူမိသမိုင္းေၾကာင္းကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သန္း ၅၁ဝ-၅၂၅ သန္း ေလာက္အတိတ္ကို ျပန္သြားၿပီး သမိုင္းဘီးကို တဖန္ျပန္ရစ္မယ္ဆိုပါစို႔။ အဲဒီလို သမိုင္းဘီး ျပန္ရစ္တာမ်ိဳး အခါတစ္သန္း လုပ္ရင္ေတာင္ လူသားကဲ့သို႔ သက္႐ွိေတြ ထြက္ေပၚလာဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သူ႔အျမင္ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ ၁၉ဝ၄ (1909 NOT 1904, my mistake, please correct) ခုႏွစ္ က တူးေဖာ္ရ႐ွိတဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းေတြကို ကိုးကားၿပီး Gould က ေျပာ တာပါ။ အဲဒီ့ေနရာကို ဘားဂ်တ္႐ႊံေက်ာက္လႊာမ်ား (Burgess Shale) လို႔ေခၚၿပီး ကေနဒါရဲ႕ အေနာက္ဖက္ ကမ္း႐ိုးတန္းမွာ တည္႐ွိပါတယ္။ ဘူမိသမိုင္းကာလအရ ကန္ဘရီယန္ကာလတုန္းက ျဖစ္ပါတယ္။ သတိျပဳသင့္တာကေတာ့ ဒိုင္ႏိုေဆာေတြေတာင္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္သန္း ၂ဝဝေက်ာ္ကမွ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္လို႔ ဒိုင္ႏိုေဆာေတြ မေပၚေပါက္မီ ႏွစ္သန္း၃ဝဝခန္႔ အတိတ္ကာလမွ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီ့ေနရာက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅ဝ၅သန္း ကေန သန္း၅၂ဝေလာက္အထိမွာ အီေကြတာမွာ ႐ွိေနၿပီး ပင္လယ္ေရေအာက္မွာ ေရာက္႐ွိေနခဲ့တာပါ။ ႏွစ္သန္း၅ဝဝအတြင္း အီေကြတာကေန ယေန႔ေခတ္ ကေနဒါႏိုင္ငံ႐ွိတဲ့ေနရာက ေတာင္တစ္ခုရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့ပါတယ္။ (အားလံုး သိၾကတဲ့အတိုင္း ကေနဒါက ကမာၻ႔ေျမာက္ျခမ္းမွာ႐ွိပါတယ္)

အထက္ပါ Gould ရဲ႕အဆိုကို Conway Morris က သူ႔ရဲ႕ The Crucible of Creation: The Burgess Shale and the Rise of Animals (၁၉၉၈) စာအုပ္မွာ ေခ်ပထားတယ္။ သဘာဝသမိုင္းရဲ႕ သေဘာတရားအေပၚ ထား႐ွိတဲ့ Gould ရဲ႕ မေရရာေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳးဝါဒက မွားယြင္းေၾကာင္း၊ သဘာဝသမိုင္းမွာ သက္႐ွိဆိုတာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရင္ လူကဲ့သို႔ သက္႐ွိေတြက ‘မျဖစ္မေန ျဖစ္ကိုျဖစ္လာရမယ္’ လို႔ Morris ကဆိုပါတယ္။ တကယ္လို႔ Gould ရဲ႕ အျမင္ကို မေရရာေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳးဝါဒ (Contingency) လို႔ သံုးႏႈန္းရင္ Morris ရဲ႕အျမင္ကိုေတာ့ ပန္းတိုင္အေျချပဳဝါဒ (Teleology) လို႔ သံုးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ Morrisက သူ႔ရဲ႕ Life’s Solution (အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး) စာအုပ္မွာ စၾကဝဠာထဲမွာ လူသားေတြက တစ္ခုတည္းေသာ အသိဉာဏ္႐ွိတဲ့ သက္႐ွိေတြ ျဖစ္ၾကတယ္လို႔ ေရးသားထားတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ‘may’ လို႔ေတာင္ မသံုးပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ‘are’ လို႔ ယတိျပတ္ေရးသားထားတာ ေထာက္႐ႈရင္ သူက ဒီအျမင္ကို စြဲၿမဲစြာယူဆထားတာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၄ ၾသဂုတ္လတုန္းက ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ႐ူပေဗဒပညာ႐ွင္ Victor Stenger (၁၉၃၅-၂ဝ၁၄) ရဲ႕ God and the Multiverse စာအုပ္ထဲက ဗဟုစၾကဝဠာ အယူအဆကို Morris က ဘယ္လိုသေဘာထားမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ စာေရးသူ မသိရေသးပါဘူး။ Morris ရဲ႕ Life’s Solution စာအုပ္ကို အၿပီးတိုင္ မဖတ္ရေသးေပမယ့္ သဘာဝသမိုင္းေၾကာင္းအေပၚ သူ႔အျမင္ကေတာ့ ပန္းတိုင္အေျချပဳဝါဒ ျဖစ္တယ္ဆိုတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။ သူကေတာ့ ျငင္းဆိုေကာင္း ျငင္းဆိုမွာေပါ့။

စာေရးဆရာ Somerset Maugham ရဲ႕ Of Human Bondage စာအုပ္ထဲက ေကာက္ႏႈတ္ရရင္ – “ဖိတ္စင္သြားတဲ့ ႏြားႏို႔အတြက္ ငိုေႂကြးမေနပါနဲ႔။ စၾကဝဠာတစ္လံုးရဲ႕ အင္အားေတြက ႏြားႏို႔ဖိတ္ေအာင္ ညြတ္က်ေနတယ္” ဆိုပါသတဲ့။ အဲဒီလိုေျပာဖို႔က လြယ္ကူလိမ့္မယ္။ အဆင္ေျပလိမ့္မယ္။ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ။ ဒိုင္ႏိုေဆာေတြ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါေတြ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေျပာတာကလည္း လက္ခံဖို႔ အဆင္မေျပရင္ေတာင္ လက္ေတြ႔က်တဲ့ အဆိုတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သိပၸံပညာ႐ွင္နဲ႔ ဒႆနပညာ႐ွင္ လက္တစ္ဆုပ္စာေလာက္က Conway Morris နည္းတူ၊ စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးမွာ အသိဉာဏ္ျမင့္မားတဲ့ လူသားရဲ႕ ထူးျခားမႈကို အေျခခံၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္ဟာ အထီးက်န္ဆန္စြာနဲ႔ မလြဲဧကန္ျဖစ္လာရမယ္လို႔ အစြဲအလမ္းႀကီးႀကီး ယူဆလာၾကျပန္တယ္။

Morris ကိုေဝဖန္သလို မွ်မွ်တတ ေဝဖန္ရရင္ေတာ့ ဒိုင္ႏိုေဆာေတြက ႏွစ္သန္း၁၆ဝေက်ာ္ ပြားမ်ားေအာင္ျမင္ ေနခဲ့တဲ့အတြက္၊ ဥကၠာခဲႀကီးသာ မက်လာခဲ့ရင္ ယေန႔ထက္ထိ ႐ွင္က်န္ႏိုင္ေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ Gould ေျပာခဲ့တာေတြကလည္း ‘တစ္မ်ိဳးျဖစ္ခဲ့လွ်င္’ (‘iffy history’) ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ သက္သက္ပါပဲ။ ဒုိင္ႏိုေဆာေတြမွာ ဘယ္တုန္းကမွ ျမင့္မားတဲ့ အသိဉာဏ္မ်ိဳး မရခဲ့ဘူးသလို၊ သူတို႔ေတြ မ်ိဳးမျပဳန္းခဲ့ရင္လည္း အသိဉာဏ္ျမင့္မားလာဦးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ Gould က တစ္ဆင့္ထပ္ ေျပာထားပါေသးတယ္။

Karl Popper က သူ႔ရဲ႕ မွားေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း အယူအဆ (Falsifiabilty Theory) မွာ ေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ အဆိုတစ္ခုကို သိပၸံနည္းက်ေၾကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဲဒီ့ အဆိုက မွားရင္ မွားေနႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္တဲ့ အဆိုတစ္ခု ျဖစ္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ Gould နဲ႔ Morris ႏွစ္ေယာက္လံုးရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြဟာ Karl Popper ရဲ႕ အယူအဆအရ မွားေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ ခက္ေနလို႔ သူတို႔တင္ျပခ်က္ေတြကို သိပၸံနည္းက် မက် ကၽြန္ေတာ္ မေျပာတတ္ပါ။

Ernst Mayr က ကမာၻ႔ျပင္ပသက္႐ွိေတြ ႐ွိျခင္း မ႐ွိျခင္းထက္ သူတို႔ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ ဒီသက္႐ွိေတြကို ႐ွာပံုေတာ္ဖြင့္ေနရင္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္မယ့္လို႔ ေျပာခဲ့သူပါ။ Morris က ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွာ Life’s Solution: Inevitable Humans စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝတာဆိုေတာ့ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ ဆရာႀကီး Ernst Mayr (၁၉ဝ၄-၂ဝဝ၅) က အသက္၉၉ႏွစ္႐ွိပါၿပီ။ Morris ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူထုတ္ေဖာ္သံုးသပ္တာမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ပံုမရဘူး။ သို႔ေပမယ့္ Ernst Mayr ကေတာ့ Morris ရဲ႕ စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးမွာ လူသားသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ အသိဉာဏ္ျမင့္ သက္႐ွိျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္ကို အယံုအၾကည္ မ႐ွိေလာက္ဘူးလို႔ စာေရးသူ ခန္႔မွန္းၾကည့္မိပါတယ္။ ေနာက္မွ ထပ္သတိရတာက Ernst Mayr ဟာ အသက္၉၃ႏွစ္တုန္းက What Evolution Is စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၃မွာ Mayr ေရးခဲ့တာကေတာ့ “S.J. Gould က သူ႔ရဲ႕ Wonderful Life စာအုပ္ထဲမွာ မေရရာေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳး အယူအဆကို အဓိကပံုေဖာ္ေရးသားခဲ့ၿပီး သူေျပာတာမွန္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲပါတယ္။” ဆိုပါသတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ Mayr က Morris ရဲ႕အျမင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မထုတ္ေဖာ္ေပမယ့္ Gould ရဲ႕အျမင္ကိုေတာ့ ေထာက္ခံေၾကာင္း သိ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။

သိပၸံပညာ႐ွင္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႔တစ္ခုက ဘယ္ေလာက္ပဲ ထင္႐ွားေက်ာ္ေဇာ ေပမယ့္လည္း သိပၸံပညာဟာ သိပၸံပညာ႐ွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ၾသဇာအာဏာဆန္တဲ့ ႁမြက္ၾကားခ်က္ေတြအေပၚ မွီခိုတည္ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကမာၻ႔ျပင္ပသက္႐ွိ ႐ွိျခင္းမ႐ွိျခင္းဟာ သိပၸံနည္းက် အေျခခံအရ မွန္ေၾကာင္း မွားေၾကာင္း အျပည့္အဝ သက္ေသျပျခင္း၊ မျပျခင္း မ႐ွိေသးပါဘူး။

မွန္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ မွားေၾကာင္း အျပည့္အဝ သက္ေသျပျခင္း၊ မျပျခင္း ဆိုရာမွာ ဥပမာေတြ ေပးဖို႔ေတာ့လိုပါမယ္။ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာတုန္းက အလင္းျဖတ္သန္းသြားဖို႔ အီသာ (Ether) ေခၚတဲ့ ၾကားခံနယ္ တစ္ခု႐ွိေၾကာင္း အယူအဆ ကို ယခုအခါ မွားေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္သလိုမ်ိဳး၊ ထိုနည္းတူ ၁၉၁၉ခုႏွစ္ ေနၾကတ္စဥ္မွာ အိုင္းစတိုင္းရဲ႕ အထူး ရယ္လီတီဗီတီ သီအိုရီကို မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ မီဒီယာက ေရးသားသလိုမ်ိဳး၊ အမွန္အမွားကို ဆိုလိုတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယခုေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ သိပၸံပညာ (ဘူမိေဗဒ၊ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ႂကြင္းပညာ၊ စၾကဝဠာေဗဒ စသည္) မွာလည္း အထက္က ဥပမာေတြ နည္းတူပါပဲ။ မေရရာေသာ အေၾကာင္းအက်ိဳးဝါဒ- ပန္းတိုင္အေျချပဳဝါဒ ႏွစ္ခုရဲ႕ ျငင္းခံု ေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြကိုလည္း အထက္မွာ ဥပမာေပးခဲ့သေလာက္ မွန္/မွား သက္ေသျပဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ေဆြးေႏြးခ်က္ ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ယံုၾကည္သူ နဲ႔ သံသယ႐ွိသူေတြ အတြက္ Karl Popper ရဲ႕ Falsifiability Theory (အဆုိတစ္ခု မွားေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္စြမ္း ဆိုင္ရာ အျမင္ေတြ) ကို ဖတ္႐ႈၿပီး ေရာ္ရမ္းေတြးဆမႈ၊ ျငင္းဆိုမႈေတြနဲ႔သာ ေက်နပ္အဆံုးသတ္ရပါလိမ့္မယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါး႐ွင္ – ေဒါက္တာ ျမင့္ဇံ
မူရင္းေဆာင္းပါးကို ေက်ာ္စြာလင္း ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s