မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚမွ ပါႏိုရားမား ဓာတ္ပံု

https://www.360cities.net/embed_iframe/mars-panorama-curiosity-solar-day-1367
Mars Panorama – Curiosity rover: Martian solar day 1367

ေဖာ္ျပပါပံုသည္ Curiosity ရိုဗာေလး၏ ရြက္တိုင္ထိပ္ျဖားမွ ၃၄ မီလီမီတာ ကင္မရာေလးမွ ရိုက္ကူးထားေသာ ပံုျဖစ္သည္။ ပံု၏ အက်ယ္အဝန္းသည္ 30,000 Pixel ခန္႔ရွိ၍ ၁၂၆ ပံုခန္႔ကိုဆက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရိုဗာေလး၏ အာကာသတြင္းေရာက္သည့္ ၁၃၆၇ ရက္ေျမာက္(1367 Sol – June 10, 2016) တြင္ ရိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။

မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

Curiosity Rover ေလး၏ အျခားေသာ ပါႏိုရားမားဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈလိုပါက ေအာက္ပါလင့္တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s