ထူးျခား၍ လူတို႔တြင္လက္တေလာျဖစ္ပ်က္သြားေသာ မ်ိဳးဆင့္ေျပာင္းလဲေနမႈ ၇ ခု

မ်ိဳးဆင့္ေျပာင္းလဲျခင္း(Evolution) ဆိုေသာ အျခင္းအရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ မစိမ္းေသာ အရာျဖစ္သည္။ မုတ္ဆိတ္ေမႊးအရွည္ႀကီးနဲ႔ လူအိုႀကီးတစ္ေယာက္၏ ျဖဴမဲဓာတ္ပံုအား ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးလိုလိုေတြ႕ျမင္ဖူးသည္။ မ်ိဳးဆင့္ေျပာင္းလဲျခင္းအား လူထုထံ စတင္သယ္ေဆာင္လာသူ ခ်ားလ္စ္ ဒါဝင္ ဆိုသည့္ နာမည္ကို ၾကားဖူးၾကသည္။ မ်ိဳးဆင့္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုသည္မွာ မည္သည္နည္း။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ တစ္ေသာင္းခန္႔က ကမာၻေပၚတြင္ ေခြး(dog) ဆိုေသာ သတၱဝါမ်ားမရွိခဲ့ပါ။ ေတာရိုင္းေျမေခြး(wolf) မ်ားကို တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေမြးျမဴရာမွ လူႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ေခြးဆိုေသာ သတၱဝါတစ္မ်ိဳး ကို ရရွိခဲ့သည္။ ဤသည္ကို artificial selection – လူသားတို႔ျပဳလုပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ ေသာင္းခန္႔က ဝက္ဝံမ်ားသည္ အညိဳေရာင္မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ႏွင္းမ်ားက်ဆင္းရာ ဝင္ရိုးစြန္းမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရင္း ထိုႏွင္းမ်ားၾကားမွာ ၄င္းတို႔၏ အေရာင္အေသြးသည္ တစ္မူထူးေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမဲလိုက္ရန္ မလြယ္ကူေတာ့။ အစပိုင္းမွာ ေသၾကေၾကၾကသည္။ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ၊ မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာၾကာေသာအခါတြင္ ေနရာေဒသႏွင့္လိုက္ေသာ ဝက္ဝံအျဖဴမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာသည္။ ဤသည္ကို သဘာဝမွျပဳလုပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း(Natural Selection) ဟု ေခၚသည္။

ဤ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေသာင္းဂဏန္းတြင္ပင္ လူသားတို႔မွာ မ်ိဳးစိတ္တို႔အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ႏိုင္ပါက ႏွစ္သန္းခ်ီေသာအခ်ိန္အတြင္းတြင္ သဘာဝတရားႀကီးသည္ မ်ိဳးစိတ္တို႔အား မည္မွ်ႀကီးမားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့မည္ဆိုတာကို မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ဤမ်ိဳးဆင့္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ယေန႔ေခတ္ကမာၻတြင္လဲ အခ်ိန္ျပည့္ျဖစ္ထြန္းေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလဲ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆိုသည္ထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မ်ိဳးရုိးဗီဇ(genes) မ်ားဟု ေျပာရင္ ပိုမိုတိက်ပါလိမ့္မည္။

ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႔ၾကာေသာအခါ လူသားတို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္မည္ဆိုတာကို ေျပာရမွာ ခက္ခဲပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္…. ဤအခ်က္မ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရာေထာင္ အနည္းငယ္ခန္႔က လူသားတို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

၁) အရြယ္ေရာက္ၿပီးမွ ႏို႔ေသာက္သံုးျခင္း

milk

ႏို႔ေသာက္သံုးျခင္းဆိုသည္မွာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါ(mammals) မ်ား၏ အေျခခံထူးျခားေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔သည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးမွ ႏို႔ေသာက္သံုးေသာ တစ္ခုတည္းေသာ သတၱဝါျဖစ္သည္။ ရင္ေသြးငယ္ေက်ာ္လြန္ၿပီးမွ ႏို႔ေသာက္သံုးျခင္းမွာ မည္သည့္သတၱဝါမွ မျပဳလုပ္ေသာ အရာျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုလူသားတို႔၏ ၇၅% ခန္႔သည္ ႏို႔ရည္အား မတည့္သူမ်ားဟု ေျပာႏိုင္ေသးသည္။ ႏို႔တြင္ပါဝင္ေသာ lactose အား မတည့္ေသးပါ။ ဤ lactose အား ေခ်ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၅၀၀ ခန္႔မွ စတင္တိုးတတ္လာသည္ဟု တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။

၂) ေရာဂါဘယ ခံႏိုင္စြမ္း

disease

မ်ိဳးဆင့္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုသည္မွာ အသန္မာဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္း မ်ိဳးဆင့္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ အေျခခံက်ေသာ ေရာဂါမ်ားအား ခံႏိုင္စြမ္းကို ကၽြႏိုပ္တို႔အား ေပးစြမ္းေနသည္။

အမ်ားဆံုးေလ့လာထားေသာ ေရာဂါမွာ ငွက္ဖ်ား ျဖစ္သည္။ ငွက္ဖ်ားပိုးအား ခံႏိုင္စြမ္းမွာ လူသားတို႔တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀၀၀ အတြင္း ၅၀% အထက္ တိုးတတ္လာသည္ဟု ေလ့လာႏိုင္သည္။ ငွက္ဖ်ားတင္မဟုတ္ပါ။ အျခားေသာ အေျခခံေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ လက္ပရိုစီ၊ အူအတက္ေရာင္ျခင္း၊ အထက္လွန္ေအာက္ေလွ်ာ စသည္တို႔အားလဲ ပိုမိုခံႏိုင္ရည္ရွိလာသည္။

၃) အျပာေရာင္မ်က္လံုးမ်ား

blue eyes

အျပာေရာင္မ်က္လံုးမ်ားသည္ အလြန္လွသည္။ ၄င္းတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ခန္႔အတြင္း ေနထိုင္ခဲ့သူ တစ္ဦးတည္းမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မ်က္လံုး၊ အသားအရည္၊ ဆံပင္ စသည္တို႔အား အေရာင္သတ္မွတ္ေပးသည့္ OCA2 gene သည္ ထိုအခ်ိန္က စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ လူတစ္ေယာက္တြင္ ပထမဆံုးအေနႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ခန္႔အတြင္းတြင္ ထို gene အဖြဲ႔အစည္းမွ melanin အား ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့ကာ မ်က္ၾကည္လႊာတြင္ အညိုေရာင္မွ အျပာေရာင္သို႔ အေရာင္ဒီဂရီေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။

၄) အလြန္ျမင့္မားေသာေနရာတြင္ အသက္ရွဴႏိုင္စြမ္း

tivet

လူသားမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔က ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အလြန္ျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အသက္မရွဴႏိုင္ခဲ့ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ပါဝင္မႈမွာ အလြန္ေလ်ာ့နည္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တိဘက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပင္လယ္မ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ေနရာမ်ားသို႔ စတင္ေရာက္ဖူးခဲ့သည္။ တရုတ္ ဟန္မ်ိဳးႏြယ္စုမွ လူမ်ားသည္ Himalayan ေတာင္တန္းေဒသသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္႔တြင္ စတင္ေျခဆန္႔ခဲ့သည္။

၅) အံဆံုးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးလာျခင္း

tooth.jpg

လူသားတို႔တြင္ အံဆံုးမ်ားအား ဖယ္ထုတ္ေပးေနျခင္းမွာ သြားဆရာဝန္မ်ားတင္ မဟုတ္ပါ။ သဘာဝတရားႀကီးက ယင္းကိုယ္တိုင္ ဖယ္ထုတ္ေနပါသည္။

မ်ိဳးဆင့္ေျပာင္းလဲျခင္း၏ လမ္းေၾကာင္းရွည္ႀကီးကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါက ႏွစ္ သိန္းသန္းကာလအတြင္းတြင္ လူသားတို႔၏ ဦးေခါင္းခြံမ်ား၊ ေမးရိုးခြံမ်ား သည္ ေသးငယ္က်ဥ္းေျမာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ မလိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို သဘာဝတရားႀကီးက ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ မီးကို စတင္ေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ားသည္ ပိုမိုႏူးညံ့ေသာ အသားမ်ားကို စားသံုးလာရသည္မဟုတ္ပါလား။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းအနည္းငယ္ခန္႔အတြင္းတြင္ အံဆံုးဆိုေသာ အရာသည္လဲ ပိုမိုနည္းပါးလာသည္။ ေမးရိုးခြံမ်ားႀကီးစဥ္က ၄င္းတို႔ကို လိုအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုမူ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ ယခုအခါတြင္ ကေနဒါ၊ အလက္ဆကာ ေဒသမ်ားတြင္ အံဆံုးေပါက္သူဦးေရမွာ ၁၀% ေအာက္ေလ်ာ့နည္းလာၿပီျဖစ္သည္။ (ကၽြန္ေတာ္ သာထက္ေအာင္ လဲ အံဆံုးမေပါက္ဖူးခဲ့ပါ 🙂 )

၆) အယ္ကိုေဟာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာနီသမ္းျခင္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္း

flush.jpg

ဤအရာကို “Asian Glow” ဟုလဲ သိႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ ALDH2 အန္ဇိုင္း နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအန္ဇိုင္းေလ်ာ့နည္းျခင္း မွာ esophageal ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုတြင္ နည္းပါးလာၿပီးျဖစ္သည္။ အယ္ကိုေဟာ အား ဦးစြာေသာက္သံုးေသာ အေနာက္တိုင္းသားတို႔မွာ ယခု ဤ အန္ဇိုင္းအား အေတာ္အတင့္ မ်ားျပားေနၿပီျဖစ္သည္။

၇) ဦးေႏွာက္မ်ား ေသးလာျခင္း

brain

ဦးေႏွာက္အရြယ္အစားေသးလာျခင္းဆိုသည္မွာ အသိညဏ္နည္းပါးလာျခင္းကို မဆိုလိုပါ။ အရြယ္အစားကိုသာေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ အသိညဏ္ ပိုမိုတိုးပြားလာသည္ဆိုတာကိုေတာ့ အားလံုးသိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရာဂဏန္းမွ လူမ်ားထက္ သင္ကပို၍ အသိညဏ္ျမင့္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀၀ ခန္႔မွ စတင္၍ ဦးေႏွာက္တို႔၏ အရြယ္အစားမွာ ေသးလာသည္။ ယခင္က လိေမၼာ္သီးအႀကီးစား အရြယ္ခန္႔ရွိေသာ လူသားတို႔၏ ဦးေႏွာက္သည္ ယခုအခါတြင္ တင္းႏွစ္ေဘာလံုးခန္႔သာ ရွိေတာ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဤအခ်က္အား ေရွးလူတို႔၏ ဦးေခါင္းခြံမ်ားကိုၾကည့္ရႈ၍ ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s