အက္တမ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား ေစာင့္ၾကည့္ေနသ၍ မေရြ႕လ်ားၾကပါ

s.aolcdn.com.jpg
အက္တမ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔အား ေစာင့္ၾကည့္ေနသ၍ ေရြ႕လ်ားမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါဟု ေကာ္နယ္ တကၠသိုလ္မွ ရူပေဗဒပညာရွင္မ်ားက တြက္ခ်က္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ဇီႏိုအက်ိဳး (Zeno Effect) ဟု ေခၚသည္။ ဤအခ်က္သည္ ကြမ္တမ္ရူပေဗဒပညာရပ္၏ ကသိကေအာက္ႏုိင္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု စတီဖန္ေဟာ့ကင္း မွ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခု Utracold Lab of Muknud Vengalattore မွ ရူပေဗဒပညာရွင္မ်ား ျပဳလုပ္လိုက္ေသာ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမွ အခ်က္ကို မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံသြားပါသည္။ တစ္ဘီလီယံ ရူဘီဓီယမ္(Rubidium) အက္တမ္မ်ားပါဝင္ေသာ ဓာတ္ေပါင္းဖိုေလးအား ေလ့လာရင္းမွ ေတြ႕ရွိသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔မွ ပိုမိုေစာင့္ၾကည့္မႈေတြျပဳလုပ္ေလေလ အက္တမ္တို႔၏ ဖြဲ႕႔စည္းပံုေျပာင္းလဲမႈမွာ ပိုမိုနည္းပါးလာျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၄င္းတို႔၏ ေလဆာမ်ားျဖင့္ ပိုမို ေထာက္လွမ္းေလေလ အက္တမ္မွာ ပိုမိုၿငိမ္သက္လာျခင္းကို ေတြ႕ရသည္။ အက္တမ္မ်ား လႈပ္ရွားမႈကိုလိုလားပါက ထိုေလဆာ အား မေထာက္လွမ္းပဲ ေနလိုက္ရသည္။ ထိုအခါမွသာ အက္တမ္မ်ားသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စုစည္းသြားကာ ပံုေဆာင္ခဲအသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အက္တမ္မ်ား အစီအစဥ္ေျပာင္းလဲေနမႈကို ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ရံုျဖင့္ ထိုျဖစ္စဥ္သည္ ရပ္တန္႔သြားမည္ ဟု သိလိုက္ရျခင္းမွာ ကြမ္တမ္ရူပေဗဒ အတြက္ အလြန္ပင္ ထူးျခားေသာ ေတြ႕ရွိမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ “အနည္းငယ္ ဖ်က္စီးျခင္းမျပဳလုပ္ပဲ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္မျဖစ္ႏုိင္” ဟူေသာ quantum cryptography အား ေထာက္ခံေပးေနသည္။

“ဒီျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကြမ္တမ္ရဲ႕ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ပိုမိုၿပီး နက္နဲလာပါတယ္။” ဟူ၍ ယင္းစာတမ္း၏ အဓိကျပဳစုသူ ေဒါက္တာ Patil မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s