အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ (သို ့မဟုတ္) ရီေလတီဗတီ သို႔ ့ ေျခလွမ္းစတင္ျခင္း – အပိုင္း (၂)

အပိုင္း (၁) ကို ေအာက္ပါ Link မွာ ဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါတယ္ ။

https://curiositymm.com/2016/08/12/%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%9F%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%AF/

အထူးရီေလတီဗတီသီအိုရီ (The Special Theory of Relativity)

            အထူး ရီေလတီဗတီ သီအုိရီ (Special Relativity Theory) ရဲ  ့ အဓိက အေျခခံအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကေတာ့ (၁) ရူပေဗဒ ရဲ ့နိယာမေတြ ဟာ ဘယ္အေျခအေန မွာပဲေရာက္ေနေရာက္ေန တစ္သမတ္ ထဲ မေျပာင္းမလဲရွိေနရမယ္ ၊ (၂) အလင္းရဲ ့အလွ်င္ဟာ ဘယ္သူ ့အတြက္မဆို ဘယ္လိုတုိင္းတိုင္း (မွန္မွန္ကန္ကန္ နည္းစနစ္က်က် ေတာ့တိုင္းေပါ့ေနာ္) တသတ္မတ္ ထဲ ကိန္းေသတစ္ခုအေနနဲ ့ရွိေနရမယ္ ။  Newton တင္မက Maxwell ရဲ  ့ အလင္းဆိုင္ရာ သီအိုရီပါ ထည့္ျပီးစဥ္းစားလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။  ဒီ သီအိုရီ ေလး ဟာ ၾကည့္ရင္သာရိုးရွင္းျပီး ဘာမွမဟုတ္ဘူး ထင္ရေပမဲ့ တကယ္က အရမ္းကို အသံုး၀င္ တဲ့ သီအိုရီျဖစ္ပါတယ္။ Einstein ဟာ ျဒပ္ထုတည္ျမဲမွဳ နိယာမ ( Law of Conservation of Mass) နဲ ့စြမ္းအင္တည္ျမဲမွဳ နိယာမ ( Law of Conservation of Energy ) ႏွစ္ခုကိုလဲေပါင္းစပ္ခဲ့ပါေသးတယ္ ။ ျဒပ္ထု ဟာလဲ စြမ္းအင္ ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္သလို စြမ္းအင္ ဟာ လဲ ျဒပ္ထုအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္ လို ့ဆိုပါတယ္ ။ ဒါဟာ အထူး ရီေလတီဗတီ သီအိုရီ ကို အေျခခံထားတဲ့ သေဘာတရားပါ ။ အထူးေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ E=mc2 ဆိုတဲ့ ညီမွ်ျခင္း  (E=energy, m=mass, c=speed of light in vacuum= 3 x 10^8 m/s) မည္သည့္အရာကမွ် အလင္းထက္ပိုျမန္ျမန္မသြားလာႏိုင္ (Thou shalt not travel faster than light)  ဆိုတဲ့ နိယာမ ၊ အလွ်င္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္း  တို ့ဟာ အထူးရီေလတီဗဒီ သီအိုရီ ရဲ ့ေနာက္ဆက္တြဲ ေတြ ပဲေပါ့ ။  ဘာလုိ ့ အလင္းထက္ ျမန္ျမန္မသြားႏိုင္တာလဲကေတာ့ ရွင္းပါတယ္ ။ E=mc^2 အရ စြမ္းအင္ နဲ ့ ျဒပ္ထုမွာ တိက်တဲ့ ညီမွ်ခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္ ။ အရာ၀တၳဳတစ္ခု ဟာ အရွိန္မ်ားမ်ားနဲ ့သြားေလ သူ ့ရဲ  ့ ျဒပ္ထု ဟာ ပိုပိုၾကီးလာပါတယ္ ။ ဒါ ဟာ သာမန္ကၽြန္ေတာ္တို ့ေန ့စဥ္ သြားလာေနတဲ့ကား ၊ အဆံုးစြန္ဆံုး ဆိုရရင္ အသံထက္ျမန္တယ္ဆိုတဲ့ ဂ်က္ေလယဥ္ေတြမွာေတာင္ ဘာမွမသိသာပါဘူး ။ ခင္ဗ်ားဟာ အလင္းအလွ်င္ရဲ  ့ ၁၀% (ဆယ္ပံုတစ္ပံုဆိုတာ မနဲဘူးေနာ္ .. 3 x 10^7 m/s ရွိတယ္ ။ အျမန္ဆံုး Jet ေလယာဥ္ေတာင္ 2020.6 m/s  ပဲသြားႏိုင္ေသးတယ္ ။ အျမန္ဆံုး ဂ်က္ေလယာဥ္ထက္ အစေပါင္း တစ္ေသာင္းခြဲ နီးပါး ပိုျမန္တယ္ ။ ) နဲ့ သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ား ျဒပ္ထုရဲ  ့ ၀.၅ % သာ တိုးလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့အလင္းအလွ်င္ရဲ  ့၉၀% နဲ ့ခရီးသြားမယ္ဆို၇င္ေတာ့ ခင္ဗ်ား ရဲ  ့ျဒပ္ထု ဟာ ႏွစ္ဆ တိုးလာမွာပါ ။ တိုးလာတာ ဟာ တသတ္မတ္ တိုးတာမဟုတ္ပါဘူး ။ ၉၀ % အေက်ာ္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ  ့ျဒပ္ထု ဟာ တစ္ရွိန္ထိုးၾကီး ကို တက္လာပါျပီ ။ တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ ့အလင္းရဲ ့အလွ်င္နားနီးကပ္လာေလ တိုးလာေလ၊ စြမ္းအင္လဲပိုမ်ားမ်ားလိုလာေလေလျဖစ္ပါတယ္ ။ (ျဒပ္ထုၾကီးတင္တိုးလို ့မရပါဘူး ၊ စြမ္းအင္ပါလိုက္တိုးရပါတယ္ ၊ ဒါမွသာ စြမ္းအင္-ျဒပ္ထု တည္ျမဲျခင္းဥပေဒသ နဲ့ ကိုက္ညီမွာျဖစ္ပါတယ္ ) ျဖစ္ျပီး အလင္းရဲ ့အလွ်င္နဲ ့ခရီးသြားတဲ့အခါမွာက်ေတာ့ ခင္ဗ်ား ရဲ  ့ျဒပ္ထု ဟာ အနႏၱ (Infinity) ျဖစ္သြားပါျပီ ။ ဒီလိုအနႏၱျဒပ္ထုကိုလိုက္ဖုိ ့ဆိုတာ အနႏၱစြမ္းအင္ လိုအပ္ပါတယ္ ။ ရူပေဗဒ မွာ အနႏၱဆိုတာ အဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ကိန္းပါ ။ အနႏၱစြမ္းအင္ ဆိုတာလဲ မရွိတဲ့အတြက္ မည္သည့္ျဒပ္ထုတစ္ခုရွိတဲ့ အရာမဆို အလင္းရဲ ့အလွ်င္ သို ့မဟုတ္ အလင္းရဲ ့အလွ်င္ထက္ပိုျမန္ျပီးမသြားႏိုင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ အလင္း သို ့မဟုတ္ အလင္း ကဲ့သို ့ေသာ ျဒပ္ထုမရွိေသာ (သို ့မဟုတ္) Intrinsic Mass= 0 ျဖစ္ေသာ [ Intrinsic mass ဆိုတာ Energy ကိုတည္ျပီး c^2 နဲ ့စားတာပါ ။ Four-dimensional momentum တစ္ခု ဟာ Null Vector ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အရာတစ္ခုကို ျဒပ္ထုမရွိေသာ အရာ လို ့ေခၚပါတယ္ ။ ဥပမာ အလင္းမွဳန္ (photon) အစုေတြဟာ ဦးတည္ရာတစ္ခုထဲေရြ ့ေနျခင္း ၊ အလြယ္အားျဖင့္ လ်စ္လ်ဴရွဳလို ့ရေလာက္ေအာင္ေသးငယ္ေသာအမွဳန္မ်ားလို ့မွတ္လိုက္ပါ ။ ] အရာမ်ားမွသာ အလင္းအလွ်င္ (c) နဲ ့ သြားလာႏိုင္ပါတယ္ ။

ေလးဘက္တိုင္း

            အထူး ရီေလတီဗတီ သီအိုရီ ရဲ  ့ေနာက္တစ္ခ်က္ဟာ ဟင္းလင္းျပင္နဲ ့အခ်ိန္ကိုေပါင္းစဥ္းႏိုင္ခဲ့တာပါ ။ ေလးဘက္တိုင္းဆိုတာ အတိုင္းေလးခု ရွိတဲ့ က်ေတာ္တုိ ့ရဲ ့အာကာသ ပါ ။ အလ်ား , အနံ , အျမင့္ အျပင္ Einstein ဟာ အခ်ိန္ကို ပါထဲ့သြင္းျပီး ေလးဘက္တုိင္းလုပ္ခဲ့ပါတယ္ ။ Aလမ္း န ့ဲ  Bလမ္း ဆံု က C tower ရဲ ့  ေလးလႊာ မွာ ညေန ေလးနာရီ ေတြ ့ရေအာင္ လို ့ကၽြန္ေတာ္ က ေျပာလိုက္တယ္ဆိုပါေတာ့  ။ A လမ္းဆိုတာက x , B လမ္း ဆိုတာက y , ေလးလႊာဆိုတာက z ျဖစ္ျပီး ညေနေလးနာရီ ဆိုတာ က ေတာ့ time လို ့ေခါ ္တဲ့ အခ်ိန္ ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ေလးဘက္တိုင္းမွာ x,y,z သည္ တည္ေနရာ (Space) ကို ေဖာ္ျပလို ့ တည္ေနရာျပ အတိုင္း မ်ား (Spatial Dimensions) လို ့ေခါ ္ျပီး time ကေတာ့ အခ်ိန္ကို ညႊန္းတဲ့ Dimension ျဖစ္လို ့ အခ်ိန္ျပအတိုင္း (Time Dimension) လို ့သတ္မွတ္ပါတယ္ ။ စုေပါင္းျပီးေတာ့ Spacetime Dimensions, အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္  ျပအတိုင္းမ်ား လို ့လဲေခါ ္ပါတယ္ ။ ( Hyperspace အေၾကာင္းမွာေျပာထားျပီးသားကို အက်ဥ္းျပန္ျခံဳးျပတာပါ )

ပကတိအခ်ိန္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း

            ဒီ အထူး ရီေလတီဗတီ သီအိုရီရဲ  ့ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ပကတိအခ်ိန္(absolute time)  အယူအဆ ကို ေဖ်ာက္ပစ္လုိက္တာပါပဲ ။ ပကတိ အခ်ိန္ သေဘာမရွင္းျပခင္ ႏွိဳင္းရ အလွ်င္ (Relative Velocity) အေၾကာင္းနဲနဲေျပာျပပါရေစ ။ ကားတစ္စီးဟာ တစ္နာရီ မိုင္ ၅၀ ႏွဳန္းနဲ ့သြားေနတယ္ဆိုပါေတာ့ ။ လမ္းေဘးမွာရပ္ေနတဲလူတစ္ေယာက္ ရဲ  ့အျမင္နဲ ့ဆို ဒီကားဟာ တစ္နာရီ မိုင္ ၅၀ သြားေနပါတယ္ ။ သူတို ့ႏွစ္ေယာက္ၾကားက ႏွိဳင္းရအလွ်င္ (Relative Velocity)  ဟာ တစ္နာရီမိုင္ ၅၀ ပါ ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ကားေဘးမွာပဲ ေမာင္ေမာင္ ဆိုတဲ့လူတစ္ေယာက္က အဲ့ကား ကို တစ္နာရီ မိုင္ ၃၀ ႏွဳန္းနဲ ့ဆိုင္ကယ္နဲ ့လိုက္ေနတယ္ဆိုပါေတာ့ ။ ေမာင္ေမာင္အေနနဲ ့ဆိုရင္ ဒီကား ဟာ သူ ့ထက္တစ္နာရီကို မိုင္ ၂၀ ပဲပိုျမန္ပါေတာ့တယ္ ။ သူတို ့ႏွစ္ေယာက္ၾကားက ႏွိဳင္းရအလွ်င္ (Relative Velocity) ဟာ တစ္နာရီမိုင္ ၂၀ ပါ ။ (အရွိန္ ဟာ Vector ျဖစ္တဲ့အတြက္ေပါင္းလို ့ႏွဳတ္လို ့ရပါတယ္ ။ ကားေကာဆိုင္ကယ္ေကာ ေကာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုထဲလို ့ယူဆထားပါ ။ ဦးတည္ခ်က္မတူလဲ သေဘာတရားတူတူပါပဲ ။ တြက္နည္းကြဲပါတယ္။ ကိုးတန္းဆယ္တန္း တုန္းက Vector ေတြအေပါင္းအႏွဳတ္ေတြကို မွတ္မိဦးမယ္ထင္ပါတယ္ ) ။ ကဲ အဲ့ဒီ ကားေနရာမွာ ကားမဟုတ္ဘဲ အလင္းလို  ့ေတြးၾကည့္ရေအာင္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို ့ဟာ အလင္းေနာက္ကို တစ္နာရီ မိုင္ ၂၀ ႏွဳန္းနဲ့ သြားလဲ အလင္း ရဲ ့အလွ်င္ဟာ မေျပာင္းမလဲ သြားေနတုန္းပဲ ။ အလင္း က 3 x 10^8 m/s နဲ ့သြားလို ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့က 2 x 10^8 m/s  နဲ ့လိုက္ရင္လဲ အလင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ထက္ 3 x 10^8 နဲ ့ပဲဆက္သြားေနပါတယ္ ။ (ကိုသာထက္ေအာင္ ရဲ ့Issue 2 က အခ်ိန္နဲ ့အလွ်င္ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ ပိုျပီးအက်ယ္တျပန္ ့ေရးသားထားတာေတြ ့ရပါတယ္ ။ )  ဘာလို ့ဆို အလင္းရဲ ့အလွ်င္ဟာ ပကတိ (absolute) ျဖစ္လို ့ပါ ။ တျခားအရာေတြေပၚမူတည္ျပီးမေျပာင္းလဲျခင္းကို ပကတိျဖစ္ေနတဲ့ သေဘာလို ့ေခၚပါတယ္ ။ ပကတိျဖစ္ေနတဲ့အရာကို ကၽြန္ေတာ္တို ့ဟာ ဘာႏွိဳင္းရအေနနဲ ့မွလိုက္ျပီးေျပာင္းလို ့မရပါဘူး။  ခုန ကဆိုရင္ မႏၱေလးရဲ ့အကြာအေ၀း ဟာ ပကတိမျဖစ္ဘူး ။ ဘာလို ့ဆို ဘယ္ေနရာကေျပာတာလဲဆုိတာအေပၚမူတည္ေနလို ့ပါ ။ အခုအလင္းကေတာ့ ဘယ္အရာရဲ ့ေပၚမွာမွ မမွီခို မမူတည္ဘူး ။ ဘယ္ေတာ့မဆို သူ ဟာ တစ္သမွတ္ထဲျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူ ဟာ ပကတိျဖစ္ပါတယ္ ။ Einstein ရဲ ့အထူးရီလီတီဗတီ ဒုတိယ အခ်က္အရ အလင္းအလ်င္ဟာပကတိျဖစ္ေနရပါမယ္ ။ဒါဆိုျဖစ္ႏိုင္ေျခတစ္ခုသာရွိေတာ့တယ္ ။အလင္းအလွ်င္ေနာက္ကို လိုက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့အတြက္ အခ်ိန္ဟာ ေႏွးသြားလို ့ပါ ။ (Time dilation လို ့ေခၚပါတယ္) ဒီေနရာအခ်ိန္ဟာ Newton ယူဆခဲ့သလို ပကတိမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ။ အခ်ိန္သည္ပင္လွ်င္ အလင္းရဲ ့အလွ်င္ (ပကတိ) အေပၚမွာ မူတည္ေနတဲ့ ႏွိဳင္းရသေဘာတရားတစ္ခုျဖစ္သြားပါျပီ ။

Newton သီအိုရီ အရ အရင္လိုက္ၾကည့္ရေအာင္ ။  အလင္းတန္းေလးတစ္ခုကို ကၽြန္ေတာ္တို ့ဟာ လႊတ္လို္က္တယ္ဆိုပါေတာ့ ။ ဘယ္သူမဆို အလင္းသြားဖို ့အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲဆိုတာ ကို လက္ခံၾကမွာပါ ( Newton အတြက္ အခ်ိန္ဟာ ပကတိ ျဖစ္တယ္ ။ ) ဒါေပမဲ့ အလင္းရဲ ့သြားခဲ့တဲ့ အကြာအေ၀း ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ ့တစ္ေယာက္မတူနိုင္ေတာ့ပါဘူး ။ ( ဟင္းလင္းျပင္ သည္ပကတိမဟုတ္ ) ။ ထို ့ေၾကာင့္ ပကတိမဟုတ္ေသာ ဟင္းလင္းျပင္ ကိုတည္ ျပီး ပကတိျဖစ္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ စားထားေသာ အလွ်င္ [ အလွ်င္ (ႏွိဳင္းရ)  = အကြာအေ၀း (ႏွိဳင္းရ) / အခ်ိန္(ပကတိ)  ] သည္လည္းပဲ ပကတိ မဟုတ္ေသာ ႏွိဳင္းရအလွ်င္သာျဖစ္ရပါမည္ ။ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး မတူညီႏိုင္ပါ။

            Einstein သီအိုရီအရလိုက္ၾကည့္၇ေအာင္ ။ အလင္းတန္း ကိုလႊတ္လိုက္ျပီးတဲ့အခါ လူေတြ အကုန္လံုးဟာ အလင္းရဲ ့အလွ်င္ကို တူတူပဲဆိုတာသေဘာတူၾကပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ သူတို ့ဟာ အလင္းရဲ ့သြားရာအကြာအေ၀း နဲ ့အခ်ိန္ကိုေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ ့တစ္ေယာက္ မတူႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ။ အလွ်င္ဟာ ပကတိ ျဖစ္ျပီး အကြာအေ၀း နဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ႏွိဳင္းရသေဘာေတြျဖစ္သြား ပါျပီ ။  [ အလွ်င္ (ပကတိ)  = အကြာအေ၀း (ႏွိဳင္းရ) / အခ်ိန္(ႏွိဳင္းရ)  ] ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ Einstein ရဲ ့သီအိုရီဟာ အခ်ိ္န္ရဲ ့ပကတိသေဘာတရား ကို အဆံုးသတ္လိုက္တာပါပဲ ။ ခုေခတ္မွာ အႏုျမဴနာရီ (Atomic Clock ) ေတြကို ဒံုးပ်ံေတြေပၚတင္ ၊ ျမင့္မားတဲ့အရွိေတြနဲ ့ ကမၻာ့ပတ္လမ္းမွာ ပတ္ခိုင္းလိုက္ျပီး သြားခိုင္းတဲ့အခါမွာ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ အႏုျမဴနာရီ နဲ ့ ဒံုးပ်ံ ေပၚက နာရီရ ဲ ့အခ်ိန္ ဟာ အနည္းငယ္မွ် ကြာဟ ေနတာကို လက္ေတြ ့သိရွိလိုက္ရပါျပီ ။ ကၽြန္ေတာ္တို ့အျမန္ဆံုးသြားလာႏိုင္တဲ့ ၊အလင္းအလွ်င္ထက္ အဆတစ္ေသာင္းခြဲခန္ ့ေႏွးေနတဲ့ယဥ္ေတြနဲ ့ေတာင္ အခ်ိန္ဟာနဲနဲေလး ကြာတယ္ ဆိုရင္ အလင္းအလွ်င္ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္ဟာရပ္သြားမယ္ ဆိုတာ ျဖစ္ကို ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။  ပကတိ အခ်ိန္ အယူအဆ ကို ပစ္ပယ္ ခဲ့တဲ့ သာမန္ မူပိုင္ခြင့္ရံုးစာေရးေလး တစ္ေယာက္ရဲ  ့ သူမတူထူးျခားလွတဲ့ ဥာဏ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ဟာ စမ္းသပ္ေတြ ့ရွိလို ့မရႏိုင္တဲ့ ether ဆိုတဲ့ အရာ ကို ပယ္ဖ်က္ႏို္င္ခဲ ့ပါတယ္ ။ ထို ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို ့ပံုမွန္ေတြးေနတဲ့ ဟင္းလင္းျပင္ (Space) နဲ ့အခ်ိန္(Time) ကို သီးသန္ ့ခြဲေတြးေနတဲ့ အယူအဆ ကို လဲ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျပီး ဟင္းလင္းျပင္-အခ်ိန္ (Spacetime) ဆိုျပီးေပါင္းစည္းေပးခဲ့ပါတယ္ ။

အလင္းကန္ေတာ့ခံုးမ်ား (Light Cones)

            Maxwell ရဲ  ့ညီမွ်ျခင္းေတြအရ ဆိုရင္ အလင္းရဲ ့အလွ်င္ဟာ  ဘယ္ ကလာလာတူတူပဲပါ ။ ေနကလာတဲ့အလင္းလဲ ဒီအလွ်င္ပဲ ။ ခင္ဗ်ား အခန္းထဲက မီးေခ်ာင္းက အလင္းလဲ ဒီ အလွ်င္ပါပဲ ။ ဒီကိုေသေသခ်ာခ်ာတြက္ထုတ္ထားတဲ့ သုတသန ျပဳမွဳေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္ ။ ဒါကဆက္ျပီးဘယ္လိုေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကသလဲဆိုရင္ အရာ၀တၳဳတစ္ခုကအေန အလင္းကို အခ်ိန္တစ္ခု ၊ေနရာတစ္ခု (အမွန္ေလးတစ္ခု လို ့ျမင္ၾကည့္ပါ)  ကေနျပီး ေတာ့ ထုတ္လႊတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ အလင္းဟာ သူ ့ရဲ  ့ အလင္းစက္၀ိုင္းေတြအျဖစ္နဲ ့ျပန္ ့ႏွံ ့သြားပါတယ္ ။ သူ ့ရဲ ့အရင္းအျမစ္နဲ ့က ၾကီးၾကီးေသးေသး အလင္းကေတာ့ တစ္သမွတ္ႏွဳန္းအတိုင္းပဲ ျပန္ ့ႏွံ ့သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဥပမာေျပာရရင္ ေရထဲကိုေက်ာက္ခဲတံုးေလး ပစ္ခ်လိုက္သလိုေပါ့ ။ ပစ္ခ်တဲ့ေနရာကို ဗဟိုျပဳျပီး စက္၀ိုင္းေလးေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ ့ျပည့္ႏွံ ့လာပါတယ္ ။ အခ်ိန္တစ္ခု စီ မွာ ပ်ံ ့ႏွံ ့လာတဲ့ ေက်ာက္တံုးေတြကို  မွတ္တမ္းတင္ျပီးအခ်ိန္ဆိုတဲ့လိုင္းမွာ စီခ်လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကန္ေတာ့ ပံု အလင္းခံုး တစ္ခုရလာပါတယ္  ။ (ပံု-၃ ကိုရွဳ ပါ) ဒီမွာကၽြန္ေတာ္တို ့ဟာ ဟင္းလင္းျပင္ ဒိုင္မင္းရွင္း ႏွစ္ခုနဲ ့အခ်ိန္ဒိုင္မင္းရွင္းတစ္ခုကိုပဲ စဥ္းစားၾကရေအာင္ ။

1_2_en

                                           ပံု – ၃ : အလင္း၏ ေရပြက္ပမာ ျပန္ ့ကားပံု

ေက်ာက္ခဲေရထဲက်တဲ့ေနရာေလး ကို P လို ့သတ္မွတ္လိုက္ရေအာင္ ။ အျဖစ္အပ်က္ P (ေက်ာက္ခဲေရထဲက်ျခင္း) ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ေနာက္ဆက္တြဲေတြ (အခ်ိန္အတိုင္း ရဲ ့လိုင္းတစ္ေလွ်ာက္) ေတြ စုျပီးဆြဲလိုက္ေတာ့ ကန္ေတာ့ပံု အလင္း ကိုရပါတယ္ ။ ထို့အတူပဲအမွတ္ P ကေနျပီေတာ့ ေနာက္ျပန္ဆြဲလိုက္မယ္ ဆိုရင္ေျပာင္းျပန္ အလင္းကန္ေတာ့ ေနာက္တစ္ခုကိုထပ္မံရမရွိမွာပါ .. ။ အေပၚပိုင္းက အလင္းကန္ေတာ့ကိုေတာ့ အနာဂတ္ျပအလင္း ကန္ေတာ့ (Future Light Cone) လို ့ေခၚျပီး ေအာက္ပိုင္းအလင္းကန္ေတာ့ကိုေတာ့ အတိတ္ကာလျပ အလင္းကန္ေတာ့ (Past Light Cone) လို ့သတ္မွတ္ပါတယ္ ။ အနာဂတ္ ကန္ေတာ့ ဟာ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ျပီး ကိစၥေတြကို ေဖာ္ျပေနျပီး အတိတ္ကာလျပ ကန္ေတာ့ကေတာ့ အျဖစ္အပ်က္မျဖစ္ခင္က အေၾကာင္းအရာေတြ ကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္ ။ တကယ္က ေလးဘက္တိုင္းမွာေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ေပမဲ့ သံုးဘက္တုိင္း (ဟင္းလင္းျပင္ အတိုင္းႏွစ္ခုနဲ ့အခ်ိန္အတုိင္းတစ္ခု) တို ့နဲ ့ေဖာ္ျပတာ က သေဘာတရားကို ပိုမိုနားလည္လြယ္ေစလို ့ပါ ။  (ပံု – ၄ တြင္ရွဳ)

1_3_en

ပံု-၄ : အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကိုေဖာ္ျပသည့္ ဟင္းလင္းျပင္-အခ်ိန္ ပံု

ဒီပံုမွာၾကည့္လိုက္မယ္ ဆို ရင္ စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုးမွာ ရွိတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြကို သံုးပိုင္းခြဲလိုက္လို ့ရပါတယ္ ။ အနာဂတ္ ကာလ ျပ အလင္းကန္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ား ၊ အတိတ္ကာလျပအလင္းကန္ ့ေတာ့ မွာျဖစ္တ့ဲအျဖစ္အပ်က္မ်ား နဲ ့ ျပင္ပတစ္ေနရာမွာ ျဖစ္တဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားဆိုျပီးေတာ့ပါ ။ အတိတ္ အလင္းကန္ေတာ့ ထဲက အျဖစ္အပ်က္ေတြ ဟာ အျဖစ္အပ်က္ P ေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ ရဲ ့အစုအေ၀း ပါ ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ P ကိုျဖစ္ေစတဲ့ “အေၾကာင္း (Cause)” ေတြပါ ။ အနာဂတ္ကာလျပ အလင္းကန္ေတာ့ ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ကသာလွ်င္  အျဖစ္အပ်က္ P ရဲ ့အက်ိဳးဆက္ေတြကိုခံစားရမွာပါ ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ အနာဂတ္ျပအလင္း ကန္ေတာ့ ထဲကအရာေတြဟာ  “အက်ိဳး (effect)” ေတြျဖစ္ပါတယ္ ။ အတိတ္ ေကာ အနာဂတ္မွာ မပါတဲ့အ ျဖစ္အပ်က္ေတြ ကေတာ့ ျပင္ပတစ္ေနရာဆိုတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ရွိေနပါတယ္ ။ သူတို ့ကေတာ့ အနာဂတ္ျပ အလင္းကန္ေတာ့ထဲမ၀င္လာမျခင္း ေတာ့ အျဖစ္အပ်က္ P ဟာ သူတို ့အေပၚမွာသက္ေ၇ာက္မွဳရွိေနဦးမွာမဟုတ္ပါဘူး ။ ဥပမာ ေနေပါက္ကြဲမွျဖစ္စဥ္ကိုစဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ ။ ခုနက P ေနရာမွာ ေနေပါက္ကြဲမွဳကိုအစားထိုးၾကည့္တာေပါ့ ။ ေနေပါက္ကြဲျပီးတာ နဲ ့ရွစ္မိနစ္ ခန္ ့ထိ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဟာ ဘာမွခံစားရဦးမွာမဟုတ္ပါဘူး ။ဘာလို ့ဆို ေနကအလင္းက ကမၻာကိုေရာက္ဖုိ ့ ရွစ္မိနစ္ ၾကာလို ့ပါ ။ ကၽြန္ေတ္ာတို ့ဟာအတိတ္ကာလ ရွစ္မိနစ္ ကေန ကိုျမင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနစတင္ေပါက္ကြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ကမၻာက ျပင္ပတစ္ေနရာဆိုတဲ့ေနရာမွ တည္ရွိေနပါတယ္ ။ တျဖည္းျဖည္း အခ်ိန္ ရွစ္မိနစ္ၾကာမွသာ ေနမင္းၾကီးေပါက္ကြဲသြား တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ရဲ ့အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားရမွာပါ ။ ထို ့အတူပဲ … ကၽြန္ေတ္ာတို ့ဟာ ဟိုး အလင္းႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြား က အျဖစ္အပ်က္ေတြကို မျမင္ရေသးတာ ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ဟာ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ရဲ  ့ အနာဂတ္ျပအလင္းကန္ေတာ့ထဲမေရာက္ေသးလို ့ပါ ။ အခုကၽြန္ေတာ္တုိ ့ျမင္ေနရတဲ့ၾကယ္ေတြဟာ ေပါက္ကြဲျပီးသြားတာေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္ ။ အလင္းႏွစ္ တစ္ေထာင္ေ၀းတဲ့ၾကယ္ဆိုရင္  ကၽြန္ေတာ္တို ့ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္က အဲ့ၾကယ္ရဲ ့ပံုကို ျမင္ေနရတာ ပါ ။ (အလင္းႏွစ္တစ္ေထာင္ေနရာက အလင္းက ကၽြန္ေတာ္တို ့ဆီ ေရာက္ဖုိ ့ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ ခန္ ့ၾကာပါတယ္ ။ ) ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ  ့စၾကာ၀ဠာၾကီး ကို အတိတ္ အေနနဲ ့ပဲျမင္ေနရတာပါ ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာကၾကယ္ေတြကိုျမင္ေနရတာေပါ့ ။ William Herschel ရဲ ့စကားနဲ ့ဆိုရင္ ေကာင္းကင္ျပင္က တေစၦသရဲ ေတြပါ့ ။ ခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာၾကယ္ေတြေပၚျဖစ္ေနတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုေတာ့ ေနာင္လာမဲ့ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ က ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ ့သားေျမးေတြ ကျမင္ရမွာေပါ့ဗ်ာ ။  ၾကယ္တစ္ခုေပါက္ကြဲသြားျပီထား ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဟာ အ့ဲဒီေပါက္ကြဲမွဳ အျဖစ္အပ်က္  ့ရဲ  ့အနာဂတ္ျပအလင္းကန္ေတာ့ထဲ၀င္တဲ့အခိ်န္ မွာ သာ အဲ့ေပါက္ကြဲမွဳကိုျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ကၽြန္ေတာ္တို ့အကုန္လံုးဟာ အခ်ိန္ဆိုတဲ့ ဒိုင္မင္းရွင္းမွာ အတူတူခရီးႏွင္ေနၾကတာပဲ မဟုတ္ဘူးလားဗ်ာ ။

reeee

ပံု – ၅ : ေနေပါက္ကြဲျခင္း အျဖစ္အပ်က္ ၏ အလင္းကန္ေတာ့ျပပံု

            ဒီအထူး ရီေလတီဗတီ သီအိုရီ အရဆိုရင္  စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုးမ်ားအျဖစ္အပ်က္တိုင္းမွာ ကိုယ္ဆီကိုယ္ဆီ အလင္းကန္ေတာ့ေတြဆြဲလို ့ရတာေပါ့ ။ အလင္း ရဲ ့အလွ်င္ဟာ တရားေသပဲျဖစ္လို ့အျဖစ္အပ်က္တိုင္းဟာလဲ တူညီ တဲ့အလင္းကန္ေတာ့ေလးေတြရွိျဖစ္ေနမွာေပါ့ ။ (ပံု-၆)

1_5_en

ပံု-၆ : စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုးမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျပ အလင္းကန္ေတာ့ခံုးမ်ား

ဒီေလာက္ဆိုရင္ အထူးရီေလတီဗတီ သီအိုရီ ဆိုတာကို အၾကမ္းဖ်င္းေလာက္ေတာ့နားလည္ေလာက္ပါျပီ ။ ဒီသီအိုရီ အရ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဟာ အလင္းထက္ျမန္ျမန္ ခရီးသြားလို ့မရပါဘူး ။ ဒီအထူးရီေလတီဗတီ သီအိုရီ ဟာ Michelson-Morley Experiment က ေတြ ့ရွိလာတဲ့ အလင္း အလွ်င္ ဟာ တစ္သတ္မွတ္ထဲျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကို ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ရွင္းျပႏိုင္ပါတယ္။ အရာ၀တၳဳေတြရဲ ့အလင္းအလ်င္နဲ ့နီးကပ္စြာ သြားရင္ျဖစ္တဲ့အျဖစ္ေတြကိုလဲ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ျမင္သာေအာင္ ရွင္းျပႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္ ။  ေအာင္ျမင္မွဳေတြလဲအမ်ားၾကီးရလာပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ဒီ သီအိုရီ မွာ ျပသနာေလးတစ္ခုတက္လာပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဟာ ျဒပ္ဆြဲအား(Gravity) လို ့ေခၚတဲ့ မင္းသားၾကီး ကိုထဲ့မစဥ္းစားထားပါဘူး ထည့္လဲစဥ္းစားလိုက္ေကာ  Newton ရဲ  ့ ျဒပ္ဆြဲအားနိယာမ နဲ ့ မကိုက္ညီေတာ့ပါဘူး ။အရာ၀တၳဳႏွစ္ခုၾကားက ျဒပ္ဆြဲအား ဟာ ထို အရာ၀တၳဳႏွစ္ခုရဲ  ့ျဒပ္ထုေတြနဲ ့အကြာအေ၀းေပၚကိုမူတည္ပါတယ္ ။ [ F= G (m1 x m2 /r^2) ) ကိုမွတ္မိဦးမွာပါ ။ ] တကယ္လို ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ အရာ၀တၳဳတစ္ခုကိုေရႊ့လိုက္ျပီဆိုတာနဲ ့ ေနာက္အရာ၀တၳဳတစ္ခုေပၚကို တစ္ျပိဳင္နက္ထဲ သြားသက္ေရာက္ရမွာပါ ။ အဲ့ဒီမွာနဲနဲေလးျပသနာရွိလာပါျပီ ။ ခုနက အနာဂတ္ျပ အလင္းကန္ေတာ့ထဲကိုမ၀င္လာခင္ကထဲကို က သြားျပီး ေတာ့ အျခား၀တၳဳေပၚ သက္ေရာက္မွဳရွိမွရပါေတာ့မယ္ ။ေျပာခ်င္တာက ေနေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္စဥ္မွာဆို ေနေပါက္ကြဲလိုက္တာနဲ ့ တစ္ျပိဳင္နက္ထဲ ကၽြန္ေတာ္တို ့အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳဟာစကၠန္ ့မျခားပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။  ျဒပ္ဆြဲအား ဟာ အလင္းထက္ ေႏွးျပီး ့ခရီးသြားရမဲ့ အစား အနႏၱကိန္းေလာက္ၾကီးမားတဲ့ အလွ်င္ ေလာက္န ဲ ့သြားမွ Newton ရဲ  ့နိယာမ နဲ ့ ကိုက္ညီေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ ။ Einstein ဟာ သူ ့ရဲ  ့အထူး ရီေလတီဗတီ သီအိုရီ ကို Newton ရဲ  ့ ျဒပ္ဆြဲအား နိယာမ နဲ ့ ကိုက္ညီေအာင္လုိ ့ၾကိဳးစားပါေတာ့တယ္ ။ သူ ဟာ ၁၉၀၈ ခုနွစ္က ေန ၁၉၁၄ ထိ ေျခာက္ႏွစ္တိုင္တိုင္ၾကိဳးစားေပမဲ့မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး ။ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူ ဟာ ဒီကိစၥ ကိုရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ ။ သူဟာ သူ ရဲ ့ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ ေယဘုယ် ရီေလတီဗတီ သီအိုရီ (The General Relativity Theory) ကို ၁၉၁၅ ခုႏွစ္မွာတင္ျပခဲ့ပါတယ္ ။ ကဲ ေယဘုယ် ရီေလတီဗတီ သီအုိရီ ကို ဆက္ၾကည့္ရေအာင္လားဗ်ာ ။

ေယဘုယ်ရီေလတီဗတီသီအိုရီ (The General Theory of Relativity)

ေယဘုယ် ရီေလတီဗတီ သီအိုရီ ဟာ ျဒပ္ဆြဲအား ကို ဂ်ီၾသေမၾတီ နည္းအရ ရွင္းျပတဲ့ သီအိုရီတစ္ခုပါ ။ Einstein ဟာ သူ ့ရဲ  ့ အထူးရီေလတီဗတီ မွာ Newton ရဲ  ့ျဒပ္စြဲအား ကို ထည့္ျပီးစဥ္းစားလိုက္တဲ့အခါမွာ ဒီသီအိုရီ ကို ရရွိလာပါတယ္ ။ ဒီ သီအိုရီ ရဲ  ့ အဓိက အယူအဆ ကေတာ့ ျဒပ္ဆြဲအား(gravity)  ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ နဂိုက နားလည္ထားခဲ့သလို “အား” တစ္ခုမွ မဟုတ္ပါဘူး ။  ျဒပ္ဆြဲအားဆိုတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ  ့အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ (Space-time) ရဲ  ့ ေကာက္ေကြးမွဳ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္တဲ့ ။ ဘာလုိ ့ေကာက္ေကြးရသလဲဆိုေတာ့ သူ ့ထဲမွာရွိေနတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြနဲ ့ စြမ္းအင္ေတြေၾကာင့္ပါတဲ့ ။အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ၾကီးကို ေရျမွဳပ္ေမြ ့ရာ တစ္ခုလို ့ျမင္ၾကည့္လိုက္ ။ အဲ့ေရျမွ်ဳပ္ေမႊ ့ရာေပၚ ကို သံလံုး ၾကီးတစ္လံုး တင္လိုက္လို ့ရွိရင္ အဲ့ ေမႊ ့ရာ ၾကီးမွာ ခ်ိဳင့္မသြားဘူးလား? ထို ့အတူပဲ ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ  ့ ေလးဘက္တိုင္း အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ ၾကီး ဟာ လဲ သူ ့အထဲမွာရွိေနတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြ (ဥပမာ ၾကယ္မ်ား၊ျဂိဳလ္မ်ား) နဲ  ့ စြမ္းအင္ မ်ား ေၾကာင့္ ခ်ိဳင့္ေတြျဖစ္ျပီး ေကာက္ေကြးတဲ့ သ႑ာန္ရွိပါတယ္။  ကမၻာ ဟာ ေန ကို ဘဲဥပံု ပတ္တာဟာ ျဒပ္ဆြဲအား လို ့ဆိုတဲ့ အားေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး ။ ကမၻာအပါအ၀င္ မည္သည့္ အရာ၀တၳဳသည္မဆို အခ်ိန္-ဟင္လင္းျပင္ထဲမွာ Geodesic ( Geodesic ဆိုတာ ေကြးေနတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ ရွိတဲ့ အမွတ္ႏွစ္ခု ၾကားက အနီးဆံုး အကြာအေ၀းပါ ။ ပံု-၇ တြင္ရွဳ  ) ဆိုတဲ့ လိုင္းေပၚ က ေနပဲသြားပါတယ္။ ကမၻာဟာ ေလးဘက္တိုင္း အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္မွာ အေျဖာင့္အတိုင္း (Geodesic) အတိုင္းသြားတယ္ဆိုေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ  ့သံုးဘက္တိုင္း အာကာသ ၾကီးမွာေတာ့ အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ရဲ  ့ေကာက္ေကြးမွဳေၾကာင့္ အေျဖာင့္မသြားႏိုင္ေတာ့ဘဲ ဘဲဥပံု အျဖစ္ သြားေနရတာပါ ။ ဒီျဖစ္စဥ္ကို Stephen Hawking က ဘာနဲ ့ဥပမာေပးလဲဆိုရင္ ေတာင္ေတြအေပၚမွာပ်ံသန္းေနတဲ့ ေလယာဥ္ပံ်နဲ ့ ဥပမာေပးပါတယ္ ။ ေလယဥ္ပ်ံ ဟာသံုးဘက္တိုင္းဟင္းလင္းျပင္ (မိုးေပၚမွာ) အေျဖာင့္အတိုင္းပဲ သြားပါတယ္ တဲ့။ ဒါေပမဲ့ သူ ့ ရဲ  ့ အရိပ္ဟာ ႏွစ္ဘက္တိုင္းဟင္းလင္းျပင္ (ေျမၾကီးေပၚမွာ) ေတာ့ ေကာက္ေကြ ့ေနတဲ့ေျမၾကီးနဲ ့အတူ တြန္ ့ေခါက္သြားသလိုပါပဲ ။ အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ ဟာ ေနရဲ  ့ၾကီးမားတဲ့ ျဒပ္ထုေၾကာင့္ ေကာက္ေကြးသြားရတယ္ ။ ေမႊ ့ရာေပၚမွာ သံလံုးၾကီးတင္ထားတယ္လို ့ ျမင္ၾကည့္ပါ ။ တကယ္လို ့သာ ခင္ဗ်ားဟာ ေဂၚလီလံုးေလးကို အဲ့ သံလံုး ရဲ ့ ခ်ိဳင့္ၾကီးေနရာမွာ သြားခ်လိုက္ရင္ ေဂၚလီလံုးေလး ဟာ သံလံုး ကို ပတ္ျပီးလည္ေနမွာပါ ။ ကမၻာဟာေဂၚလီလံုးေလးလို ပါပဲ ။  ေလးဘက္တိုင္း အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္မွာေတာ့ သူ ဟာအေျဖာင့္တိုင္းသြားေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ရဲ  ့သံုးဘက္တိုင္း ဟင္လင္းျပင္ မွာ ေတာ့ ဘဲဥပံု သြားေနတယ္ဆိုျပီး ျမင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

image_10

ပံု-၇ Geodesic ျပပံု

fabric_of_space_warp

ပံု-၈ ေကာက္ေကြးေသာ ေလးဘက္တိုင္းတြင္ ေနကိုကမၻာကပတ္ေနပံု

စာရြက္တစ္ရြက္ကိုတြန္ ့ေျခသြားေအာက္ ေျခပစ္လိုက္ ၊ ပီးေတာ့ ပိုးေကာင္ေလးတစ္ေကာင္ကို အဲ့စာရြက္ေပၚတင္ၾကည့္လိုက္ ။ ပိုးေကာင္ေလး ဟာ စာရြက္ ေၾကမြေနတာကို ဘယ္သိပါ့မလဲ ။ သူလမ္းေလွ်ာက္ရင္ အေျဖာင့္တိုင္းေလွ်ာက္လုိ ့ရမွာမဟုတ္ဘူး ။ ေကြ ့လိုက္ေစာင္းလိုက္ ျဖစ္ေနမွာပဲ ။ ဒါကို ပဲ သူ က မသိရင္ မျမင္ရတ့ဲ အားတစ္ခု က ေနျပီးေတာ့ သူ ့ကို အေျဖာင့္တိုင္းေလွ်ာက္လို ့မရေအာင္ တြန္းေနတယ္လုိ ့သူထင္မွာပဲ ။ Newton လဲအဲ့လိုပါပဲ ။ သူဟာ အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ရဲ  ့ေကာက္ေကြးမွဳကို မေတြးခဲ့လို ့ ျဒပ္ဆြဲအား ကို အား တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တာပါ ။ သူဟာဘယ္တုန္းကမွဒီ ျဒပ္ဆြဲအား ဆိုတာ ဘာလို ့ရွိေနတယ္ဆိုတာကို မရွင္းျပႏိုင္ခဲ့ပါဘူး ။ Einstein က ရွင္းျပခဲ့တာပါ ။ ျဒပ္ဆြဲအား မရွိဘူးေျပာတာမဟုတ္ဘူး ေနာ္ ။ ျဒပ္ဆြဲအားဆိုတာ အားတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ  အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ ၾကီးရဲ  ့ေကာက္ေကြးမွဳေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အက်ိဳးဆက္တစ္ခုပဲလို ့ ေျပာတာပါ ။ ျဒပ္ဆြဲအားဆိုတာထက္ ျဒပ္ဆြဲျခင္းအက်ိဳးရလဒ္ လို ့သံုးရင္ ပိုမိုမွန္ကန္ပါလိမ့္မယ္ ။

            တကယ္ေတာ့ Einstein နဲ ့ Newton တို ့ ရဲ  ့သီအိုရီႏွစ္ခုလံုးကို တကယ္ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျဂိဳဟ္ပတ္လမ္းေတြကို ခန့္မွန္းပံုျခင္း က တူတူပါပဲ ။ ဒါေပမဲ့ Mercury ျဂိဳဟ္ ရဲ  ့ ပတ္လမ္း ေသြဖည္မွဳ ကိစၥမွာ Newton ခန္ ့မွန္းထားတာနဲ ့နဲနဲေလးကြာေနပါတယ္ ။ အဲ့ effect ေလးဟာ မသိသာပါဘူး (အေသးစိတ္မေဖာ္ျပေတာ့ပါ) ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီ Effect ကို Einstein ရဲ  ့ ေယဘုယ် ရီေလတီဗတီ သီအိုရီ အရဆိုရင္ေတာ့ ကိုက္ညီေနပါတယ္ ။ သူ ့ရဲ ့ သီအိုရီ ကို ပထမဆံုးသက္ေသျပႏိုင္ခဲ့တဲ့အခ်က္ပဲေပါ့ ။

            ဒါဆိုရင္ Newton ရဲ  ့ သီအိုရီနဲ ့Einstein ရဲ  ့သီအိုရီ ကိုက္သြားပီ ။ အလင္းကန္ေတာ့ခံုး ကိုစဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ ။ ေနေပါက္ကြဲပီးပီးခ်င္းမွာ ကမၻာ ဟာ ျပင္ပတစ္ေနရာမွာရွိေနေတာ့ ဘာမွသက္ေရာက္မွဳမရွိေသးပါ။ ေနေပါက္ကြဲမွဳဟာ အခ်ိန္ဟင္းလင္းျပင္ကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါတယ္ ။ အလင္းနဲ ့အတူ ျဒပ္ဆြဲမွဳအက်ိဳးရလဒ္ (ျဒပ္ဆြဲအားလို ့မသံုးေတာ့ပါ ။) ဟာလဲ ေရွ့ကိုထြက္လာပါတယ္ ။ ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ ေကာေဇာတစ္ခ်ပ္ကိုလူေလးေယာက္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ဖက္စြန္းစီကေန တင္းတင္း ဆြဲထားတယ္လို ့ျမင္ၾကည့္ပါ ။ တစ္ဖက္ကေနျပီးေတာ့ ေကာေဇာ ကို ခါ ခ်လိုက္မယ္ဆို၇င္ လွိဳင္းတြန္ ့တစ္ခုေပၚလာပါမယ္ ။အဲ့လွိဳင္းတြန္ ့ဟာဟိုဘက္ကိုေရာက္ဖို ့ အခ်ိန္တစ္ခုလိုပါတယ္ ။  အဲ့လိုပါပဲ ။ ေနေပါက္ကြဲမွဳကို ကၽြန္ေတာ့္တို ့ဆီ အက်ိဳးသက္ေရာက္ဖုိ ့ဆို ျဒပ္ဆြဲမွဳအက်ိဳးရလဒ္ ေရာက္လာမွအက်ိဳးသက္ေရာက္မွာပါ။ အဲ့ေတာ့ ျဒပ္ဆြဲမွဳအက်ိဳးရလဒ္ သည္လဲ အလင္းနဲ ့အတူကၽြန္ေတာ့္တို ့ဆီကိုေရာက္ပါတယ္ ။ အထူးရီေလတီဗတီ မွာခန္ ့မွန္းထားတဲ့အတိုင္း မွန္ေနတာေတြ ့ရွိရပါေတာ့တယ္ ။ အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ရဲ  ့ေကာက္ေကြးမွဳ ဟာ သူ ့ထဲမွာရွိတဲ့ ျဒပ္ထုေတြကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါတယ္ ။ ထို ့အတူပဲ အထဲက ျဒပ္ထုေတြ ရဲ ့ ေရြ ့လ်ားမွဳဟာ လဲ အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ ကိုျပန္လည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေစပါတယ္ ။ အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ဆိုတာ Newton ယူဆထားခဲ့သလို မလွဳပ္မရွားဘဲရပ္ေနတဲ့ ဇာတ္ခံုၾကီးတစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ။ ဇာတ္ခံုၾကီးရဲ  ့ေရြ ့လ်ားမွဳေၾကာင့္ ကျပေနတဲ့သူေတြ ေပၚ သက္ေရာက္မွဳရွိပါတယ္ ။ ထို ့အတူပဲ ကျပေနတဲ့ သူေတြ ရဲ ့ေရြ ့လ်ားမွဳေတြ ဟာ လဲ ဇာတ္ခံုၾကီးအေပၚမွာတစ္ဖန္ျပန္လည္ သက္ေရာက္မွဳရွိျပန္ပါတယ္ ။

            ထို့အတူပဲ အလင္းတန္းေတြဟာလဲ အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ထဲမွာ Geodesic အတိုင္း သြား ပါတယ္ ။ ကဲ ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ  ့ဟင္လင္းျပင္ ၾကီး ဟာေကာက္ေကြးေနတယ္ဆိုတာေတာ့ သိလိုက္ရျပီ ။ အဲ့တာဆိုရင္ အဲ့ဒီ ေကာက္ေကြးေနတဲ့ ဟင္းလင္းျပင္ထဲမွာ သြားေနတဲ့ အလင္းတန္းေတြဟာလဲ  အေျဖာင့္မသြားႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ။ ဟင္းလင္းျပင္ ေကာက္ေကြးျခင္း ဟာ ျဒပ္ဆြဲမွဳ အက်ိဳးရလဒ္ ကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္ဆိုရင္ ျဒပ္ဆြဲမွဳ ဟာ အလင္းအေပၚမွာ လဲ သက္ေရာက္မွဳရွိရမွာေပါ့ ။  Einstein ဟာ ၾကယ္ေတြ က ေနျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့ ဆီကိုလာတဲ့အလင္းတန္းေတြ ဟာ ေန ရဲ  ့အနား ကို သာျဖတ္လာခဲ့တယ္ဆိုရင္  ကၽြန္ေတာ္တို ့နားေရာက္တဲ့အခါမွာ ေနရဲ  ့ျဒပ္ထုေၾကာင့္ ေကာက္ေကြးသြားရမယ္လို ့ ဆိုပါတယ္ ။ အဲ့ဒီေတာ့ ၾကယ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို ့ျမင္ရတဲ့ ေနရာဟာ တကယ္ရွိခဲ့တဲ့ ေနရာ ကို ျမင္ရတာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး တဲ့ ။ ေရထဲကို တစ္ပိုင္းႏွစ္ထား တဲ့ သစ္သားေခ်ာင္း တစ္ခုလိုပဲ ရွိခဲ့တယ္လုိ ့ထင္ရတဲ့ေနရာ (Apparent Position) ကို သာျမင္ရတာျဖစ္ပါတယ္ တဲ့ ။ ပံုမွန္ေတာ့ ဒီ ျဖစ္ရပ္ကသိပ္မသိသာဘူးဗ် .. ။ ေနကလာတဲ့အလင္းေၾကာင့္ အဲ့ၾကယ္ေတြကိုမျမင္ရတာမ်ားတယ္ ။တကယ္လို ့ ခင္ဗ်ား က ေနၾကတ္တဲ့အခ်ိန္ မွာ ၾကည့္မယ္ဆို၇င္ေတာ့ ျမင္ႏိုင္တယ္တဲ့ ။  သိ္ပၸံပညာ ရွင္ေတြ ဟာ ေနၾကတ္ခ်ိန္မွာ ေသခ်ာ စူးစမ္းေလ့လာမွဳေတြလုပ္ၾကည့္ေတာ့ Einstein ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္းျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာေတြ ့ခဲ့ရပါတယ္ ။ ျဒပ္ဆြဲမွဳအက်ိဳးရလဒ္ ဟာ အလင္းကိုေကာက္ေကြးေစတယ္ဆိုတာ အတည္ျပဳလို ့ရခဲ့ပါေတာ့တယ္ ။

gravity_lens

ပံု-၉ း ျဒပ္ဆြဲမွဳအက်ိဳးရလဒ္ေၾကာင့္အလင္းယိုင္ျခင္းျပပံု

ခုနက ကၽြန္ေတာ္တို ့ ဟာ အလွ်င္ ကို အသံုးခ်ျပီး အခ်ိန္ကိုေျပာင္းလို ့ရတယ္ဆိုတာသိလိုက္ရျပီ။ (Atomic Clock ေတြ နဲ ့ အျမန္ဆံုးသြားႏိုင္တဲ့ ယာဥ္ေတြေပၚတင္ျပီးစမ္းသပ္ခဲ့တာ မွတ္မိမွာပါ ။ ) Einstein ဟာ သူ ့ရဲ  ့ေယဘုယ် ရီေလတီဗတီ သီအိုရီကေနျပီးေတာ့ေနာက္ထပ္ ေကာက္ခ်က္တစ္ခုကိုခ်ခဲ့ပါေသးတယ္ ။ ျဒပ္ဆြဲမွဳအက်ိဳးရလဒ္ ဟာ အခ်ိန္ကိုပါေႏွးေစတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါ ။ ကမၻာေျမၾကီးနဲ ့နီးတဲ့ေနရာမွာ ျဖစ္တဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြကို အျမင့္တစ္ေနရာက လူကၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေႏွးေနတယ္လို ့ထင္ရမွာပါ  ။ ဘာလို ့ဆို ျဒပ္ဆြဲမွဳအက်ိဳးရလဒ္ ဟာ အခ်ိန္ကို ေျပာင္းလဲေစတ့ဲအတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အလင္းဟာ ကမၻာရဲ  ့ျဒပ္ဆြဲျခင္း ကို ဆန္ ့က်င္ဖက္အတိုင္း အေပၚကိုတက္တဲ့အခါမွာ သူ ့ ရဲ ့ စြမ္းအင္ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္ ။ စြမ္းအင္ေလ်ာ့က်တာနဲ ့တစ္ျပိဳင္နက္ သူ ့ရဲ  ့ၾကိမ္ႏွဳန္း (Frequency – တစ္စကၠန္ ့တြင္ အမွတ္တစ္ခုအေပၚျဖတ္သြားေသာ အလင္းလွိဳင္းအေရအတြက္) လဲ ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္ ။ ၾကိမ္ႏွဳန္းေလ်ာ့ က်သြားတာနဲ ့တစ္ျပိဳင္နက္ အခ်ိန္လဲျမင့္တက္သြားပါတယ္ ။ ( ၾကိမ္ႏွဳန္းသည္အခ်ိန္နဲ ့ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးက်သည္။) အဲ့ဒီေတာ့ အေပၚက လူအေနနဲ ့ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္မွာရွိတဲ့ အရာေတြ က အခ်ိန္ပိုၾကာေနတယ္လို  ့ထင္ရမယ္လို ့ Einstein ကဆိုပါတယ္ ။ သူ ့အဆိုကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ အလြန္ျမင့္တဲ့ေရစင္ၾကီး ရဲ  ့အေပၚနဲ ့ေအာက္မွာ တိက်ေသခ်ာတဲ့ နာရီႏွစ္ခု ကို စကၠန္ ့မလြဲေအာင္ တိုက္ျပီး ထားတဲ့အခါမွာ ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ နာရီ က သြားတာ ပိုျပီးေႏွးေနတယ္ဆိုတာ ကို ေတြ ့ရပါတယ္ ။ ဒီအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပင္ပမွာ တကယ္ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရ ပါေတာ့တယ္ ။ ဥပမာ အမႊာညီေနာင္ ႏွစ္ေယာက္ ရွိတယ္လုိ ့ျမင္ၾကည့္ပါ ။ သူတို ့ႏွစ္ေယာက္ ဟာ အသက္တူတူ ပဲ ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေယာက္ ဟာ ေတာင္ၾကီးမွာ ေနျပီးေနာက္တစ္ေယာက္ ဟာ ရန္ကုန္မွာ ေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္ၾကီးမွာေနတဲ့တစ္ေယာက္ ဟာ ရန္ကုန္မွာေနတဲ့တစ္ေယာက္ထက္ အသက္ၾကီးတာပိုျမန္ရပါမယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥမွာေတာ့ အသက္က သိပ္ကြာသြားမွာမဟုတ္ပါဘူး ။ အလြန္ဆံုး ကြာသြားလွ မိနစ္ပိုင္းေလာက္ေပါ့ ။ ဒါေပမဲ့ အာကာသထဲမွာ အလင္းနီးပါးျမန္တဲ့ႏွဳန္းတဲ့ ခရီးသြားတဲ့ကိစၥ ေတြကို ေတြးေတာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီ ရီေလတီဗတီ သီအိုရီ ရဲ  ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ဟာ အရမ္းကို သိသာပါတယ္ ။

နိဂံုး

Newton ရဲ ့အယူအဆေတြ ဟာ ပကတိဟင္းလင္းျပင္ သေဘာတရား ကို အဆံုးသတ္ ခဲ့တယ္ ။ Einstein ဟာ တစ္ဖန္ သူ ့ရဲ  ့ သီအိုရီေတြမွာ ပကတိ အခ်ိန္ သေဘာတရား ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ ျပန္ပါတယ္ ။ ရီေလတီဗတီ သီအိုရီ အရ ဆိုရင္ အခ်ိန္ဆိုတာ ဟာ ခင္ဗ်ား အလွ်င္ဘယ္ေလာက္နဲ ့သြားေနလဲ နဲ ့ခင္ဗ်ား ဘယ္ေနရာမွာေရာက္ေနသလဲ ဆိုတဲ့အရာႏွစ္ခုေပၚမွာ မူတည္ ျပီးေတာ့ တစ္ေယာက္ နဲ ့တစ္ေယာက္ တိုင္းတာမွဳျခင္းကြာသြား ပါျပီ ။ ဒီ သီအိုရီ ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ရဲ  ့ အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ အယူအဆ ကို တစ္ဆစ္တစ္ခ်ိဳးေျပာင္းေလ ေစလိုက္တာပါပဲ ။ အခ်ိန္နဲ ့ဟင္းလင္းျပင္ ကိုသီးသန္ ့ခြဲေတြးေနရင္း က ေန အခ်ိန္-ဟင္းလင္းျပင္ ဆိုျပီးေပါင္း ေတြး ဖို ့အတြက္ Einstein ဟာ လမ္းျပေပးခဲ့ပါတယ္ ။ Swiss မူပိုင္ခြင့္ရံုး က စာေရးေလး ကေန ျပီးေတာ့ သိပၸံမွာ ဘုရင္တစ္ပါးလို ျဖစ္ေနတဲ့ Newton ရဲ ့အယူအဆေတြကို ရဲရဲ၀င့္၀င့္ ေမးခြန္းထုတ္ ရဲ ခဲ့တာေၾကာင့္ ေခတ္သစ္သိပၸံမွာ အေျခခံတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ရီေလတီဗတီ သီအိုရီ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားလဲ အဆိုတစ္ခု ကို ဟုတ္ေလာက္တယ္လို ့ထင္တယ္ဆိုတိုင္း ၊ ဘယ္သူဘယ္၀ါ က ေျပာလို ့ဆုိတုိင္း ယံုျပီး  မေနပါနဲ ့ ။ အဲ့အဆိုကို ေမးခြန္းထုတ္ပါ ။ ရီေလတီဗတီ ကိုလဲ ျပန္ေမးခြန္းထုတ္လုိ ့ရပါတယ္ ။ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ သံသယ ကို မထားပါနဲ ့ ။ ဘယ္သူေျပာလို ့ဆိုတိုင္း ေခါင္းမျငိမ့္လိုက္ပါနဲ ့ ။ တစ္ခ်ိဳ ့ကေျပာတတ္ၾကတယ္ ။ ငါတို ့လူေတြ ဆိုတာ ဦးေႏွာက္က ေသးေသးေလး ၊ အဲ့ဦးေႏွာက္ေလးနဲ ့ ေရွးလူၾကီးေတြ ကိုေမးခြန္းမထုတ္ခ်င္နဲ ့၊နင့္ဦးေႏွာက္ေလးတစ္ထြာတစ္မိုက္နဲ ့ အာမခံခ်င္နဲ ့လို ့ေျပာတတ္ ၾကပါတယ္ ။ ဟုတ္ပါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ဦးေႏွာက္ေတြဟာ ေသးေသးေလး ေတြပါ ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီေသးငယ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ေလးေတြနဲ ့ပဲ ကမၻာၾကီး ကိုေျပာင္းလဲခဲ့တာ ေမးခြန္းထုတ္ရဲတဲ့ ၊ စပ္စုတတ္တဲ့ လူေတြ ပါ ။ Newton ၊ Faraday ၊ Maxwell ၊ Einstein အစ ရွိတဲ့လူေတြအကုန္လံုးဟာ စပ္စုရဲ တဲ့ ၊ ေရွးရိုးေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ရဲ  ခဲ့တဲ့ လူေတြပါ ။ ဒါေၾကာင့္ခင္ဗ်ားလဲ ေရွးရိုး ဆိုတာတစ္ခုထဲနဲ ့တင္ ျငိမ္မေနဘဲနဲ ့အကုန္လံုး ကုိ လိုက္စပ္စုပါ ၊ ေမးခြန္းထုတ္ ပါ လို ့ အၾကံျပဳရင္း ကၽြန္ေတာ္နဲ ့ခင္ဗ်ားရဲ  ့ရီေလတီဗတီ ခရီး ကိုဒီမွာ အဆံုးသတ္ရေအာင္လားဗ်ာ ။

~Thaw Zin Htun

References :

Advertisements