နတ္ပ္ကၽြန္းၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္း အလြန္တြင္ ထူးဆန္းေသာ အရာတစ္ခုအား ေတြ႕ရွိ

1234816294-dwarfarrow_1024.jpg

နတ္ပ္ကၽြန္းၿဂိဳဟ္ပတ္လမ္းအလြန္တြင္ ထူးဆန္းေသာအရာတစ္ခုအား သိပၸံပညာမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ေနအဖြဲ႕အစည္း၏ျပင္ပဘက္အျခမ္းတြင္ေတြ႔ရွိေသာ ထိုအရာသည္ ၿဂိဳဟ္သိမ္မႊားတစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အတိအက်မသိရေသးေခ်။ ထိုအရာကို Niku ဟူ၍ အမည္ေပးထားသည္။

ၿဂိဳဟ္သိမ္ၿဂိဳဟ္မႊားမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထပ္မံေတြ႕ရွိေနေသာ္လည္း အခု Niku မွာ အျခားေသာ အရာမ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားရွိေနသည္။

Niku သည္ ေနအဖြဲ႕အစည္း၏ ျပင္ညီပတ္လမ္းႏွင့္ ၁၁၀ ဒီဂရီအကြာတြင္ လွည့္ပတ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၄င္းသည္ ထို ျပင္ညီပတ္လမ္း၏ အေပၚတြင္ရွိေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေအာက္သို႔ထပ္မံေရာက္သြားမည္ဟု တြက္ခ်က္ထားသည္။

220px-Retrogradeorbit.gifပို၍ထူးဆန္းေသာအခ်က္မွာ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ ၿဂိဳဟ္သိမ္မႊားမ်ားအားလံုးသည္ (ဗီးနပ္စ္ႏွင့္ယူေရးနပ္စ္ မွလြဲ၍) နာရီလက္တံေျပာင္းျပန္အတိုင္းလွည့္ပတ္ေနေသာ္လည္း ယခု Niku သည္ နာရီလက္တံအတိုင္း လွည့္ပတ္ေနသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ေနအဖြဲ႔အစည္းျပင္ပအျခမ္းတြင္ ပိုမို၍စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္အခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု ဟားဗက္မွ နကၡတ္ရူပေဗဒပညာရွင္ Matthew Holman မွ New Scientist မဂၢဇင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နတ္ပ္ကၽြန္းၿဂိဳဟ္ေတာက္ပမႈ၏ ၁၆၀၀၀ ပံု ၁ ပံုသာရွိေသာ Niku သည္ အခ်င္းအားျဖင့္ ၂၀၀ ကီလိုမီတာခန္႔သာရွိသည္။

ကြိဳင္ပါခါးပတ္(ေနအဖြဲ႕အစည္းျပင္ပတြင္ရွိေသာ ၿဂိဳဟ္သိမ္မႊားအုပ္စု) ဝင္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း Niku သြားေနေသာ အလ်င္သည္ ထိုအရာမ်ားထက္ မ်ားစြာသာလြန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s