ရပ္ဆဲလ္ရဲ႕ ေရေႏြးကရား

“ကမာၻနဲ႕ အဂၤါျဂိဳဟ္ၾကားမွာ တရုတ္ေရေႏြးကရားတစ္လံုးဟာ ေနကို ဘဲဥပံုစက္၀န္းနဲ႕ ပတ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီ ေရေႏြးကရားဟာ အရမ္းေသးလြန္းေတာ့ ဘယ္လိုအားေကာင္းတဲ့ မွန္ေျပာင္းနဲ႕ၾကည့္ၾကည့္မျမင္ရဘူး ဆိုၾကပါစို႕။ ကြ်န္ေတာ္အဲ့ဒီလို ေလွ်ာက္ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္အဆိုကို မေခ်ဖ်က္ႏို္င္ေပမယ့္ အဓိပၸါယ္မရွိတာေတြ ေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္လို႕ လူေတြက သတ္မွတ္ၾကမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီအဆိုဟာ ဟိုးေရွးေခတ္ကတည္းက အစဥ္အလာအရ လက္ဆင့္ကမ္းလာတာမ်ိဳးျဖစ္ရင္ေတာ့ လူေတြယံုၾကည္ၾကလိမ့္မယ္။” – ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္ (Bertrand Russell)

ဒီစကားကို ေျပာခဲ့သူကေတာ့ ကမာၻေက်ာ္ဒႆနဆရာၾကီး ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္ (Bertrand Russell) ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆိုကို ရပ္ဆဲလ္၏ ေရေႏြးကရား (Russell’s Teapot) လို႕ေခၚပါတယ္။ ရပ္ဆဲလ္ရဲ႕ ေရေႏြးကရား အေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

အဂၤါျဂိဳဟ္နဲ႕ ကမာၻၾကားက ေနကို ပတ္ေနတဲ့ ဘယ္လို မွန္ေျပာင္းနဲ႕ ၾကည့္ၾကည့္မျမင္ရတဲ့ ေရေႏြးကရား မရွိေၾကာင္း သင္ဘယ္လိုမွ ျငင္းခ်က္မထုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီအဆိုဟာ အဓိပၸါယ္မရွိ၊ သက္ေသဘယ္လိုမွ မျပႏိုင္တဲ့ အဆိုျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရေႏြးကရားဟာ လံုး၀မရိွႏိုင္ဘူးလို႕ဘဲ ေနာက္ဆံုးေကာက္ခ်က္ခ်ရပါလိမ့္မယ္။ ဘာထရန္ရပ္ဆဲလ္ဆိုလိုခ်င္တဲ့ သေဘာကေတာ့ သက္ေသျပရန္တာ၀န္ဟာ မယံုၾကည္သူ၊ ေမးခြန္းထုတ္သူအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ဒီအဆိုကို တင္ျပလာသူ၊ ယံုၾကည္သူေပၚမွာသာရွိေၾကာင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုတစ္ရပ္ရပ္ကို တင္ျပသူတို႕ဟာ ထိုအဆိုမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းသက္ေသျပလို႕ မရတဲ့အတြက္ လက္ခံဖို႕ ေျပာလို႕မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပလို႕မရတာ မွန္ေပမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သက္ေသျပစရာမရွိလုိ႕ပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ သက္ေသျပရန္တာ၀န္ဟာ အဆိုျပဳသူအေပၚမွာဘဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဆိုျပဳသူဟာ ခိုင္လံုတဲ့၊ လံုေလာက္တဲ့ သက္ေသျပခ်က္၊ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ ေပးႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဖို႕ တာ၀န္ဟာ မယံုၾကည္သူ၊ လက္မခံသူအေပၚမွာ က်ေရာက္သြားျပီဘဲျဖစ္ပါတယ္။

2

ဒီေရေႏြးကရားေလးဟာ အဲ့ဒီေနရာမွာ တကယ္ရွိေနခဲ့ရင္ ျမင္ရႏိုင္မလား

သိပၸံပညာနဲ႕ဆိုင္တဲ့ ဒီဘိတ္ေတြ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အဆိုတင္သြင္းမႈေတြမွာ ဒီျပႆနာကို ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။ အဆိုတင္ျပသူနဲ႕ လက္မခံသူတို႕ဟာ သက္ေသျပဖို႕ တာ၀န္ဟာ ဘယ္သူ႕အေပၚမွာ ရွိသလဲဆိုတာ အျငင္းပြားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သိပၸံနည္းက်ေလ့လာမႈေတြမွာ ဒါမွမဟုတ္ သီအိုရီတစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ အၾကမ္းအားျဖင့္ အဆင့္သံုးဆင့္ရွိပါတယ္။ ပထမအဆင့္ကေတာ့ ေလ့လာျခင္း (observation) ပါဘဲ။ ဒီေလ့လာမႈေတြကို အေျခခံျပီး ဟိုက္ပိုသစ္ဆစ္စ္ (hypothesis) (သို႕မဟုတ္) အႏုမာနေတြးဆခ်က္ ကိုေဖာ္ေဆာင္၊ အဆိုတင္သြင္းရပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ အဲဒ့ီ အႏုမာန မွန္မမွန္ စမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ျပီး လံုေလာက္တဲ့ သက္ေသအေထာက္အထား ရွာရပါတယ္။ အေထာက္အထားေတြ စုေဆာင္း၊ ခိုင္လံုျပီဆိုေတာ့မွ ဟိုက္ပိုသစ္ဆစ္စ္နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊ သက္ေသျပခ်က္ေတြကို ပညာရွင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၾကရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး အားလံုးသေဘာတူတဲ့အခါမွ သီအိုရီတစ္ခု အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ဒီအႏုမာန ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ေၾကာင္း ထုတ္ေဝ ပံုႏွိပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အႏုမာနအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့အခါမွေတာ့ အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ သက္ေသျပဖို႕ တာ၀န္ဘယ္သူ႕မွာ ရွိသလဲဆိုတဲ့ ျပႆနာတက္ ပါေတာ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ ရပ္ဆဲလ္ရဲ႕ ေရေႏြးကရားအိုး ဥပမာ ဝင္လာပါတယ္။ သက္ေသျပဖို႕တာ၀န္ဟာ အဆိုတင္သြင္းသူ အေပၚမွာပဲရွိပါတယ္။ အဆိုတင္သြင္းသူဟာ သက္ေသျပခ်က္ (ခိုင္ခိုင္လံုလံု) ျပျပီးတဲ့အခါမွာသာ သက္ေသျပဖို႕တာ၀န္ဟာ အဆိုကို ျငင္းပယ္သူ၊ လက္မခံသူအေပၚ က်ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇီဝေဗဒပါေမာကၡ ရစ္ခ်တ္ေဒၚကင္းစ္ (Richard Dawkins) ကေတာ့ ရပ္ဆဲလ္ရဲ႕ ေရေႏြးကရားကို မွီးျငမ္းျပီး ဒ႑ာရီပံုျပင္ထဲက ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ကြ်တ္သြားတဲ့ သြားေတြကို လူေတြအိပ္ခ်ိန္မွာ လာယူတတ္တဲ့ Tooth Fairy ဆိုတဲ့ နတ္သမီးငယ္ေတြနဲ႕ ဥပမာေပးပါတယ္။ တကယ္လို႕သာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မရွိေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္ရံု၊ မျမင္ႏိုင္၊ မေတြ႕ႏိုင္ရံုနဲ႕တင္ မရွိေၾကာင္းေျပာလို႕ မရဘူးဆုိရင္ Tooth Fairy ရွိေၾကာင္းကိုလည္း လက္ခံရလိမ့္မယ္လို႕ ေဒၚကင္းစ္က ဆိုပါတယ္။ ေရေႏြးကရားနဲ႕ Tooth Fairy ကို မၾကိဳက္ဘူးဆိုရင္လည္း ေဂၚဇီလာအစ Pokemon အဆံုး ဥပမာေပးလို႕ရပါတယ္။ ေဂၚဇီလာဟာ ရုပ္ရွင္ထဲမွာသာ ရွိတာမဟုတ္။ အျပင္မွာတကယ္ရွိတယ္၊ သမုဒၵရာေအာက္မွာ ေနေနတယ္၊ လူေတြကသာ မေတြ႕ေသးတာလို႕ ေျပာလာျပီဆိုပါစို႕။ တကယ္လို႕သာ မေတြ႕ႏိုင္၊ မသိႏိုင္တာနဲ႕ မရွိဘူးလို႕ေျပာလို႕မရတာနဲ႕ တကယ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုသာ လက္ခံရမယ္ဆုိရင္ ေဂၚဇီလာ တကယ္ရွိတယ္ဆိုတာ သင့္အေနနဲ႕ လက္ခံရပါလိမ့္မယ္။

သင့္ကို လူတစ္ေယာက္က သင့္အေနနဲ႕ သိပၸံနည္းက်ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ယုတၱိေဗဒနည္းက် ေသာ္လည္းေကာင္း မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ အရာ၀တၳဳ၊ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုခုကို ရွိေၾကာင္း ေျပာလာတယ္ဆိုပါစို႕။ သင့္အေနနဲ႕ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မရွိႏိုင္ေၾကာင္းျငင္းမယ္။ သက္သက္တစ္ခုခု ျပခိုင္းမယ္။ ဒီအခါမွာ ထိုသူက သက္ေသမျပႏိုင္၊ မေတြ႕ႏိုင္၊ မျမင္ႏိုင္တာနဲ႕ မရွိေၾကာင္း မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာလိမ့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႕ကို ရပ္ဆဲလ္ရဲ႕ ေရေႏြးကရားအေၾကာင္းသာ ေျပာျပလိုက္ပါ။

အဆိုပါ ေဆာင္းပါးကေတာ့ Curiosity မဂၢဇင္းရဲ႕ Issue 5 မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကိုထက္ခ်ိဳရဲ႕ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s