ကမၻာေပၚရွိ ေရမ်ားသည္ ေနအဖြဲ႕အစည္းထက္ပင္ ဦးစြာေပၚရွိခဲ့

nasl-1

၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ကမၻာေပၚရွိေရမ်ားသည္ ေနအဖြဲ႕အစည္း မျဖစ္ေပၚမွီကတည္းက တည္ရွိခဲ့သည့္ mineral မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေရသည္ သက္ရွိတို႔အတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤေရမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာကေပၚလာသနည္း။ Carneige University မွာ researcher မ်ား၏ ေလ့လာမႈအရ ဤေရမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေနထက္ပင္ ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၁၀၀ ေလာက္ေစာ၍ ေပၚေပါက္ေနခဲ့သည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ဤေရမ်ားသည္ ေနအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပၚမလာခင္ကတည္းက စၾကဝဠာထဲတြင္ ဥကၠာခဲမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနအဖြဲ႕အစည္ေပၚလာမွသာ ကမၻာအပါအဝင္ အျခား ၿဂိဳဟ္မ်ားေပၚသို႔ က်ေရာက္ကာ ယခု ျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ေရမ်ားျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

 

ကမၻာသည္ ေနအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ေရရွိသည့္ ၿဂိဳဟ္မဟုတ္ပါ။ အဂၤါၿဂိဳဟ္သည္လဲ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ ဘီလီယံခန႔္တြင္ ေရရွိခဲ့ကာ ဂ်ဴပီတာ၏ အရံလျဖစ္ေသာ ယူရိုပါတြင္လဲ ေရခဲမ်ားတည္ရွိေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s