ဂိုေထာင္ထဲမွ နဂါး

“မီးမႈတ္ႏိုငၲဲ့ နဂါးတစ္ေကာင္ ငါ့ဂိုေထာငၴဲမြာ ေေနနတယ္”

ဒီအခ္က္ဟာ ခငၺ္ားကို ေအတာ္ စိတႅႈပ္ရြားၾသားေစမယၳငၲယ္။ နဂါးဆိုတဲ့ေအကာငၠိဳ ၾကားဖူးေနတာ ၾကာၿပီ။ ကမာၻတစ္၀ႏ္း ေနရာအသီးသီးမြာ ပံုစံမ္ိဳးစံု ဒ႑ာရီမ္ိဳးစံု နဲ႔ စိတ္၀ငၥားစရာေကာင္းလြတယ့္ နဂါးပါပဲ။ အခု အ်ပငၼြာ မ္က္၀ါးထငၴင္ ေၾတ႕ခ္ငၼြာပဲ။ ဒါခငၺ္ားအၾတက္ေတာ့ အျခင့္ေအရး တစၡဳေပါ့။

“ငါ့ကို ်ပပါ။” ခငၺ္ားက ေ်ပာမြာေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ ကၽျႏ္ေတာႅၫ္း ခငၺ္ားကို ကၽျႏ္ေတာ့္ ဂိုေထာငၴဲ ေခၚၾသားတယ္။ အထဲေရာက္ေတာ့ ဘီယာဘူးၿခံအခ္ိဳ႕နဲ႔ တစ္်ခား ပစၥၫ္းအတိုအစ ေၾတကိုသာေၾတ႕ရတယ္။ နဂါးကို ေမၾတ႕ရဘူး။

“ဘယ္မွာလဲ နဂါး” ခင္ဗ်ားက ေမးၿပီ။

“ေအာ္… ဒီမွာ.. ဒီေနရာမွာ ရွိတယ္။” လက္ကိုယမ္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္က ညႊန္ျပတာေပါ့။ “ေဆာရီး.. ဒီနဂါးက ကိုယ္ေပ်ာက္နဂါးဆိုတာကို ေျပာဖို႔ေမ့သြားတယ္။”

အဲ့ေတာ့ ခင္ဗ်ားက ဟိုသြားဒီသြားနဲ႔ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ေျခရာကို လိုက္ရွာတယ္။ မေတြ႕ဘူး။

“နဂါးက ေလေပၚမွာ ပ်ံေနတာ ကြ သူငယ္ခ်င္းရ။”

အဲ့ေတာ့ ခင္ဗ်ားက အနီေအာက္ေရာင္ခ်ည္ဖမ္းစက္ နဲ႔ သူ႔ရဲ့ ကိုယ္ေငြ႕ကို လိုက္ဖမ္းေနမွာေပါ့။

“ဒီအႀကံေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီနဂါးကိုယ္က အပူခ်ိန္မထုတ္ဘူးကြ။”

ဒီမွာ ခင္ဗ်ားက ဆပေရးနဲ႔ လိုက္ဖ်မ္းတယ္။ နဂါးႀကီး ေပၚလာေအာင္ေပါ့။

“ေဆာရီး သူငယ္ခ်င္း.. ဒီနဂါးက သာမန္ ဇီဝနဂါးမဟုတ္ဘူး။ မင္းဆပေရးေတြက သူ႔ကိုယ္မွာ ကပ္မွာမဟုတ္ဘူး။” ဒီလိုပဲ ခင္ဗ်ားကို နဂါးကို ေတြ႕ရေအာင္ ဘယ္လိုပဲ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဲ့ဒါဟာ အလုပ္မျဖစ္ဘူးဆိုၿပီး သာမန္မဟုတ္တဲ့ ဆင္ေျခထူးေတြနဲ႔ ဆင္ေဝွ႕ရန္ေရွာင္လုပ္ေနဦးမွာပဲ။

ကဲ.. အခု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အဲ့ဒီ ကိုယ္ေငြ႕မထြက္၊ ေလထဲပ်ံ၊ ကိုယ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ နဂါး နဲ႔ လုံးဝနဂါးမရွိတာနဲ႔ ဒီျဖစ္ရပ္ ႏွစ္ခု ဘာကြာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္က နဂါးရွိတယ္လို႔ေျပာထားတာကို မဟုတ္ေၾကာင္း ခင္ဗ်ားက ေရေရရာရာ သက္ေသျပၿပီး မေခ်ဖ်က္နိုင္ဘူး၊ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုလုပ္မျပနိုင္ဘူးဆိုတာနဲ႔ ဒီနဂါးႀကီးဟာ အဲ့မွာ တကယ္ရွိတယ္လို႔ သေဘာသက္ေရာက္မွာလား။ သက္ေသမရွိျခင္းဟာ မရွိျခင္းရဲ့သက္ေသ လို႔ပဲ ေတြးလိုက္ရေတာ့မွာလား။ ကၽြန္ေတာ္ခင္ဗ်ားကို ျဖစ္ေစခ်င္ေနတာက ယုံၾကည္မႈ ျဖစ္လာဖို႔ပဲ။ သက္ေသမရွိလည္းကၽြန္ေတာ္ေျပာတာနဲ႔ ခင္ဗ်ားက ဒီဂိုေထာင္ထဲမွာ နဂါးရွိတယ္လို႔ ယုံၾကည္လိုက္ရေတာ့မယ့္ အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီ။

ဒီမွာကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ေတြ၊ စကားေတြ၊ ဆင္ေျခဆင္လက္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ခင္ဗ်ားသိလိုက္ရတာက အဲ့ဒီ ဂိုေထာက္ထဲက နဂါးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ အေတြးထဲမွာပဲ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ျဖစ္ေနတဲ့ ရယ္စရာတစ္ခုဆိုတာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ယဥ္ယဥ္ေလး႐ူးေနသူေပါ့။ တကယ္မရွိတာကို ရွိတယ္ဆိုၿပီး ယုံၾကည္ေနလို႔ေလ။ ခင္ဗ်ားက နည္းနည္းေတာ့ အံ့ၾသမိမွာပဲ။ မ်က္ဝါးထင္ထင္လည္းမေတြ႕ရဘူး၊ ဘာသက္ေသမွလည္းမရွိဘူး၊ ဒါကို ဘာလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ယုံၾကည္ေနရသလဲေပါ့။ ဘာလို႔ ကၽြန္ေတာ္က အျပင္းအထန္ ယုံၾကည္ေနရတာလဲ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခင္ဗ်ားက နဂါးရွိတာကိုမယုံလို႔ စဥ္းစားမေပးလို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားကို ျပႆနာရွာမယ္ဆိုရင္ကေတာ့ ဘယ္တရားမလဲ။ ကၽြန္ေတာ္လြန္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္တာကို ခင္ဗ်ားက လိုက္မယုံၾကည္ေပးလို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က စိတ္မဆိုးသင့္ဘူး။

နည္းနည္းေလာက္ ထပ္ကြန႔္ၿပီးစဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဒီလိုယုံၾကည္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားအသိေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အျပင္ အခ်ိဳ႕ ခင္ဗ်ားမသိတဲ့လူေတြကပါ သူတို႔ ဂိုေထာင္ေတြထဲမွာ နဂါးေတြရွိေနတယ္လို႔ ယုံၾကည္ေနတယ္ဆိုပါစို႔။ အကုန္လုံးမွာလည္း မ်က္ျမင္သက္ေသက ေရေရရာရာမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္လိုပဲ ဘယ္လိုစမ္းစမ္း အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႐ူးေနတယ္လို႔ လာမေျပာနဲ႔ေနာ္။ ကမၻာတစ္ဝန္းဂိုေထာင္ေတြအသီးသီးမွာ နဂါးေတြ တကယ္ရွိေနတယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက တက္ညီလက္ညီ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။

ဝမ္းသာစရာပါပဲ။ နဂါးက တစ္ခ်ိန္လုံး ကမၻာ့ဆြဲအားကိုဆန႔္က်င္ၿပီးေတာ့ ေလထဲမွာ ပ်ံေနရတာ ေညာင္းလာၿပီထင္ပါ့။ နဂါးေျခရာအခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ၿပီတဲ့။ ဒါေပမယ့္ သံသယစိတ္နဲ႔ သြားစစ္တိုင္း ဘယ္ေတာ့မွ မေတြ႕ရျပန္ဘူး။ ေနပါဦး။ ဒီ သက္ေသႀကီးဟာ လုပ္ႀကံထားတဲ့ သက္ေသအတုႀကီးမ်ားျဖစ္ေနၿပီလား။ သံသယစိတ္ေတာ့ဝင္လာၿပီ။ တစ္ျခား နဂါးယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္က သူ႔လက္မီးေလာင္ေနတဲ့ ဒဏ္ရာေလးကိုျပၿပီးေတာ့ အဲ့ဒါဟာ နဂါးမီးမႈတ္လိုက္လို႔ ရတဲ့ဒဏ္ရာပါဆိုၿပီး လာျပမယ္။ ဒါေပမယ့္ အျခား ျဖစ္နိုင္ေျခေတြလည္းရွိတယ္မဟုတ္လား။ လက္မီးေလာင္တဲ့ဒဏ္ရာဟာ နဂါးမီးမႈတ္လို႔ဆိုတာထက္ အျခားအေၾကာင္းအရင္းေတြေၾကာင့္လည္းျဖစ္နိုင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အကုန္လုံးသိတယ္။ နဂါးယုံၾကည္ေထာက္ခံသူေတြက ဘယ္လိုသက္ေသပဲျပၿပ သူ႔သက္ေသဟာလည္း ေရေရရာရာမရွိဘူးဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားမိလာတယ္။ ဒီနဂါးလိုပဲ အျခားယုံၾကည္မႈေတြကိုလည္း လူေတြဟာ တကယ္မဟုတ္ပဲနဲ႔ အဟုတ္ယူဆၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္း ယုံၾကည္ေနၾကတယ္ဆိုရင္ေကာ။ ဟာဗ်ာ။ ရႈတ္လာၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ဘာေတြ ေလၽွာက္ေတြးေနမိမွန္းမသိဘူး။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ သိပၸံပညာ ကိုပဲ ျပန္အာ႐ုံစိုက္မွ။

“တစ္စံုတစ္ခုကို အၾကြင္းမဲ့မယံုၾကည္ပဲ အရာအားလံုးကို သံသယစိတ္နဲ႔ စူးစမ္းတတ္တာဟာလည္း သိပၸံပညာ ရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။”

အင္းဗ်။ ဒါလဲ ဟုတ္တာပဲ။

Ref : “Dragon in My Garage” by Carl Sagan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s